Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

SEO by 10Web

Shqyrtime

15 Gusht, 2019
I hope they update this plugin. It's a very good SEO plugin but it messes up with the "Read More" link in the functions.php file (WordPress 5.2.2). There are no links displayed with the excerpts, just plain un-clickable "Read More": https://developer.wordpress.org/reference/functions/the_excerpt/
5 Dhjetor, 2017
SEO by 10Web plugin is designed to assist you to boost your website SEO. Hope it will be helpful for the community.
Lexojini krejt 4 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“SEO by 10Web” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues