safecss

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 15 Tetor, 2018 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është përfundimtare. Arsye: Kërkesë Autori.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WordPress.com Custom CSS” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues