Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

S2 Wishlist for WooCommerce

Përshkrim

S2 Wishlist for WooCommerce allows you to manage wishlist.

Check some of its features:

 1. Access your wishlist on any page on click footer button “My Wishlist” then wishlist popbox will open
 2. See report of product i.e. how many user wishlisted product
 3. Minimalist design
 4. Add / Remove product from wishlist using Ajax
 5. Share wishlist on social network facebook, twitter, whatsapp

Configuration

“S2 Wishlist for WooCommerce” will add a new submenu page called “Wishlist” in “S2 Plugins” menu item.
There you will find all “S2 plugins” with quick access to plugin pages.

Suggestions

If you have any suggestions concerning how to improve “S2 Wishlist for WooCommerce”, you can write to us, so that we can improve “S2 Wishlist for WooCommerce”.

Foto ekrani

Instalim

Important: First of all, you have to download and activate WooCommerce plugin, which is mandatory for “S2 Wishlist for WooCommerce” to be working.

 1. Unzip the downloaded zip file.
 2. Upload the plugin folder into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress site.
 3. Activate “S2 Wishlist for WooCommerce” from Plugins page.

PBR

Do you have questions or issues with S2 Wishlist for WooCommerce? Use these support channels appropriately.

 1. Support forum

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“S2 Wishlist for WooCommerce” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.0.0 – 2021-04-21

 • New: Support for WordPress 5.8.1
 • New: Support for WooCommerce 5.6.0

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.