Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

S-DEV SEO

Përshkrim

SEO Tool which replace titles on selected pages and posts. Also adds ability for meta description.

Important note

This plugin uses “Session Buffering” to work with some websites (for forcing replacement of titles). This means that if your host / web server uses a cache service there is a possibility that a conflict might occur. We give no support regarding host / web server support to avoid this.

Planned changes

In the future we plan to change the backend overview and settings page so it will use WP Table structure instead for better handling.

PBR

None so far, if you have any questions please publish a post on the Support section of the plugin.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“S-DEV SEO” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.88

Implemented import support for All in One SEO plugin.

1.87

Changed default settings upon installation.

1.86

Bugfixes regarding meta description implementation.

1.85

Removed Home (“Page for posts”) title field in settings. Page for posts instead checks and uses the custom SEO title and second, if no custom SEO title has been set, the standard page title.

1.84

Added support for dynamic year in title and descriptions using %year%

1.83

Added field for home / blog title (used for index.php) on settings page.
Bugfix category title replacement.

1.5

Bugfix JS character counter.

1.4

Bugfix import function.

1.2

Removed check function for WP Title. Force Replace title is now the only replace function used.

1.1

Bugfixes.

1.0

Initial release.