Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Rozetta Translator

Përshkrim

Rozetta Translator uses highly accurate Rozetta API to translate posts in your website.
Rather than copying the original text and translated text between the editor and translator, you can translate the whole post to the specified language with one click.

Features of Rozetta Translator:

  • Highest accuracy of translation.
  • Supports over 2000 professional fields.
  • Supports User Dictionary to translate words to specified results.

PBR

What is access key, secret key and contract ID?

Access key and secret key are used for translation request authentication.
Contract ID is used for specifying the contract, which determines the translation engine to be used and usable translation quota.

Where can I find my access key, secret key and contract ID?

If you have signed a Rozetta API contract, you can visit the console site to get the access key, secret key, and the contract ID.
If you don’ have any contract, please visit our website to resigter an account and get the access key, secret key, and the contract ID for free trial.

How to use the translator?

You can use the translation plugin with the block editor to translate your posts. Classic editor will be supported in the future.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Rozetta Translator” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.1

Bug fix.
Remove query string of permalink(only parameter “lang” is reserved)

1.1.0

Bug fix.

1.0.9

Bug fix.

1.0.8

Bug fix after php8.0.

1.0

Implement multilingual post. You can add multilingual post by rozetta-translator plugin.

0.4

Implement translator for custom post type (classic editor).

0.3

  • Implement translator for ACF in classic editor.

0.2

  • Implement translator in classic editor.

0.1

  • First version. Implement translator in block editor.