Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Revision Diet

Foto ekrani

  • This is the options page for Revision Diet

Instalim

To install it simply unzip the file linked above and save it in your plugins directory under wp-content. In the plugin manager activate the plugin. Settings for the plugin may be altered under the Revision Diet page of the Options menu (version 2.3) or Settings menu (version 2.5 or later).

PBR

What does the “Trim Excess Revisions” button do?

This button automatically trims extra revisions over the limit you have currently set form every post in your database. If you never push that button any posts that you are not editing will not have their extra revisions removed.

Does this work for page revisions?

Yes, it does manage the revisions for pages – however the “Trim Excess Revisions” button only trims posts.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Revision Diet” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues