Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

revision delete!

Përshkrim

Delete automatic all old revision from public posts. Than post older x days.

Foto ekrani

  • Screenshot configuration page

Instalim

  1. Download the Plugin revision delete!
  2. Unzip file
  3. Upload the folder “revision-delete” into your /wp-content/plugins directory
  4. activate Plug-In
  5. Configuration the Plugin under tools
  6. Have fun revision delete! 🙂

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“revision delete!” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues