responsive-coming-soon-page

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 10 Korrik, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është e përkohshme, në pritje të një shqyrtimi të plotë.

Shqyrtime

16 Shkurt, 2017
I was haVing a couple of issues and received a really quick resolution to both. Absolutely loving this plugin and all its features, and my clients love me for it as well.
19 Janar, 2017 1 përgjigje
Shut itself off unexpectedly several times, had to delete it from my store.
Lexojini krejt 10 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Coming Soon Page – Responsive Coming Soon & Maintenance Mode” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues