Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Related post Mwip

Përshkrim

Add related posts to your article is very simple.
Choose your favourite layout from Setting/Related post Mwip.
Create an article and enable related posts section choosing your favourite posts.

Foto ekrani

  • An example of Settings Related post Mwip
  • An example of Edit Post

Instalim

Via admin:
1. Go to Plugins -> Add New
2. Search for Related post Mwip
3. Install and active the plugin “Related post Mwip”.

Via upload:
1. Download the plugin .zip file
2. Log in to yourdomain.com/wp-admin
3. Click Plugins -> Add New -> Upload
4. After installation activate the plugin

PBR

Where can I change the graphic layout?

In Setting/related post Mwip section you can select the selection title, the title color and if would like to add a coloured border.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
Is the simplest way to place your related posts links.
Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Related post Mwip” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.1. Fixed first article bug

2.0. Add Random choice for related posts and add admin.css

1.3.1 Remove article from related posts choice

1.3 Fixed New article-related bug, Add font-size customization, Change margin template

1.2 Fixed excerpt bug

1.1 Template fixed