Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Recover Text Widgets

Përshkrim

This plugin helps you to restore/recover text widgets that lost accidentally during website migration or any change
to text widget in the database.

Foto ekrani

  • Click on recover not button to recover widgets.

Instalim

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload ‘recover-text-widgets’ folder to the /wp-content/plugins/ directory or Upload zip file from wp-admin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Recover Text Widgets” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues