Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Recent visited

Përshkrim

A plugin to display recently visited custom post type. admin can use this plugin to show recent visited registered post types items to website visitor using simple short-code:

[VISITED_ITEMS]

Foto ekrani

  • http://s1.postimg.org/mneagpd5r/screenshot_1.png
  • http://s3.postimg.org/n9zkz1hw3/screenshot_2.png

Instalim

  1. install plugin zip file \’recent-visited.zip\’ and active plugin.
  2. set post types and number of posts to show from Recent visited admin menu item.
  3. use short-code: [VISITED_ITEMS]

PBR

Question. is this plugin support custom post types , like products etc ?

Answer: yes, it supports all registered post types.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Recent visited” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

released first version 1.0