Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Razorpay Quick Payments

Përshkrim

This is the official “Quick Payments” plugin for Razorpay merchants. This allows
you to do the following:

 1. Add a few custom variables and some markup to a page.
 2. Specify the amount, name, description and other custom details as page metadata.
 3. Write [RZP] wherever you want on the post and the button to show up.
 4. The plugin takes over and completes the payment.

This makes use of the Razorpay Orders API, and the flow is the follows:

 1. The plugin parses the page before it is rendered
 2. Inserts its javascript/css/html if it finds the relevant data and markup
 3. A click on the button creates an “order” using Ajax/Razorpay API
 4. The order ID is passed to checkout with auto-capture enabled
 5. The payment is completed there itself and the customer is informed

Customization

For this plugin to work correctly, please mention the following items as page metadata (using Screen Options for >4.8) -> Custom Fields:

 1. ‘name’ of the product.
 2. ‘description’ of the product.
 3. ‘amount’ with a minimum of 1 rupee.

Shqyrtime

Lexojini krejt 5 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Razorpay Quick Payments” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.2.9

 • bug fix for non logged-in user

1.2.8

 • Updated Razorpay SDK

1.2.7

 • Tested up to WordPress 6.1.1

1.2.6

 • Bug fix for script.

1.2.5

 • Bug fix for payment pop up in WordPress 6.0.

1.2.4

 • Bug fix response data.

1.2.2

 • Bug fix

1.2.1

 • Bug fix
 • Tested upto WordPress 5.5

1.2.0

 • Added Callback Url support for in app browser
 • Tested upto WordPress 5.4.2

1.1.0

 • Added metadata information.
 • Updates Razorpay SDK
 • Tested upto WordPress 5.3.2