Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Random Tumblr

Përshkrim

Sidebar widget which displays one photo from your tumblr entries randomly. This widget pulls only photo image which you uploaded and/or rebloged.

Foto ekrani

  • Main View
  • Option Panel

Instalim

Place the php file in your /wp-content/plugins/ directory
and activate through the administration panel, and then go to the widget panel and
drag it to where you would like to have it!

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Random Tumblr” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues