Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Pronamic Domain Mapping

Përshkrim

With the Pronamic Domain Mapping plugin you can easily publish a page on the domain aliases or pointers of your hosting solution. This way you can easily publish landing pages on the extra domain names you own.

WordPress Network

If you work with an WordPress Network and want to enable domain pages you have
to add the following line to your /wp-content/sunrise.php file.

$file = WP_CONTENT_DIR . '/plugins/pronamic-domain-mapping/sunrise.php'; 

if ( is_readable( $file ) ) {
  include $file;
}

Inspiration

 • https://github.com/deniaz/wp-dms
 • https://github.com/humanmade/Mercator

Foto ekrani

 • Domain Name pages overview
 • Edit domain name page

Instalim

 1. Extract the ZIP-file and upload the contents to the /wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation
 2. Activate the plugin from the Plugins page
 3. Create a new domain name page by clicking Add New in the Domain Name Pages menu
 4. Enter the domain for which this page should be shown in the field Domain Name

To actually visit the just added domain name page, you need to make sure the domain is configured to show your WordPress site. To test the domain name page, just visit the domain for which you’re creating the domain name page. If you don’t see the domain name page, follow the instructions below if your host uses either the cPanel, Plesk or DirectAdmin control panel to link the domain to your main domain (which is running the WordPress installation).

Adding a Parked Domain in cPanel

 1. Login to the cPanel control panel
 2. Go to “Parked Domains” in the “Domains” section
 3. In the section “Create a New Parked Domain”, enter the domain of the domain name page and click “Add Domain” (domain root should be the same as your main website and redirection should be disabled for the parked domain)
 4. The domain name page should now be shown when you visit the parked domain, but it might take up to 24 hours for changes to take effect.

Creating a Domain Alias in Plesk

 1. Login to the Plesk control panel
 2. Run the “Add New Domain Alias” wizard in the “Websites & Domains” tab
 3. Specify the domain for which you are creating an alias (the primary domain) and the alias’s domain name
 4. Make sure the web service is enabled for the domain alias
 5. The domain name page should now be shown when you visit the domain alias, but it might take up to 24 hours for changes to take effect.

Creating a Domain Pointer in DirectAdmin

 1. Login to the DirectAdmin control panel
 2. Go to “Domain Pointers” in the “Advanced Features” section
 3. Specify the domain for which you are creating a pointer (the primary domain) and the pointer’s domain name
 4. The domain name page should now be shown when you visit the domain pointer, but it might take up to 24 hours for changes to take effect.

If you are unable to visit the domain page after you’ve configured the domain correctly in the control panel of your host, make sure that the name servers for the new domain are the same as the name servers of the primary domain.

PBR

Have a question? Make a thread in the support forum and we will get back to you.

Shqyrtime

Lexojini krejt 3 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pronamic Domain Mapping” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.0.2

 • Fixed excluding post types from Yoast SEO sitemap.

2.0.1

 • Fixed creating required database table.

2.0.0

 • Added – Added support for block editor on domain name pages.
 • Tweak – Supports adding pronamic_domain_mapping post type support.

1.3.2

 • Added – Added page-attributes support to the pronamic_domain_page custom post type.

1.3.1

 • Changed – Removed pronamic_domain_page from WordPress SEO sitemaps.
 • Added – Added installation instructions for cPanel.

1.3.0

 • Changed – Return default post link for draft posts.
 • Changed – Added support for redirect canonical if post status is concept or private.
 • Changed – Added support for https protocol.
 • Changed – Added support for WordPress MU Domain Mapping.
 • Tweak – Reduced the domain length to 128 to fix max key length.
 • Tweak – Simplified adding meta box.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.

1.2.0

 • Tweak – WordPress admin menu Domain Names now only visible for users who can manage options.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.

1.1.0

1.0.1

 • Fixed issue with backwards compatibility PHP and filter_input usage.

1.0.0

0.1.3

 • Added support for The WordPress Multilingual Plugin (https://wpml.org/)

0.1.2

 • Added some screenshots

0.1.1

 • Fixed notice missing argument

0.1

 • Hedhje fillestare në qarkullim