Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Playable Video

Përshkrim

Playable adds video to your email campaigns and newsletters.

Playable generates an “Embed Code” for each of your videos, that you paste into your MailPoet or Newsletter template to display the video in your email campaign.

Foto ekrani

  • Paste your Embed Code into MailPoet
  • Paste your Embed Code into Newsletter

Instalim

You need one of these WordPress plugins to send your email campaigns:
* MailPoet – https://wordpress.org/plugins/mailpoet/
* Newsletter – https://wordpress.org/plugins/newsletter/
* Email Subscribers & Newsletters – https://wordpress.org/plugins/email-subscribers/

You also need a Playable account (free or paid). Signup here.

Here’s a sample video embed code for testing on MailPoet or Newsletter:
[playable:eJzFVl1v4jgUfedX3EYaqV01JASKSgJV1YfZfRitZl+621bVysSX4MGxI8cE2Kr72/c6AQZoR12pzMwDIb6+Pj4598Menvg+fJZsxcYS4VZw1OfwmVlUFn7XbYjO+53u+WXUAd+/GpZ2JfGqdZ0jFwxO/QWOZ8L6lVvmF2sUXygpFJ7BU+uXh43xEWoneAIuSmeMYSx1OoMTkRfaWKZsAs+vLPgXRJ7tLlNa4cGq59b1DFcTw3IsYUvDYIVMEgsIPxCALlgqLAGEyURIi8YxmJvTfq9YnjkUuKj99ibDzVwn3AfpNPsOg0aSIcn4ICaQl/rxamhrMZkUmRp5KUmJxoOxNhzNyAs9SFHK0iGpbDsuGOfrMQEY+vFDhGo9trrwYCG4nY68XuT8Tx5QcTF5dDHiotpqMPLuoo+r+z9vV3/8dlPe/SWnd/lSflL3xf2vt5UHNfmRN2bpLDN6rrgvcpZhPDfydGptUcZBkHLV3uC165gEHHP9mi3u9aPLfv+iOwi73e7gIgq6wQtTpx8PAj+QelGatP2lyM6Snf1L8Q/GqVaWCbVrN1ggs7HS67fduUKXwgqt4kYoaP6SnJlMqDgENrc6YYo+rfY6TJBOSa5LvxY0Jj2LZaIrNBNiGE8F56gSr5H1/8j1mjZLwf9+VZ/2nGaeBH8mOZgL/0stHHmIwg/vFGNrNihJhgqTKYpsauOw/vjtYJ2G/lhbq/OY0r5Nme8EYDA1OBl57/zQVIp0FmxA9tfTLk3Rr4U+DEvz7krx6/ewcanl3GKyaRCuPxzE3gNyt674flhSeyC1LiAnZhxajoWDrguzbPojdVM9NylC3UxH3lvdlCn+tePmQvkcK5GiX4glSt+43I6he0ZFbdJ3R6l2vO4u23nR88CuCopGs9gZvgv16KjUo+NQPyKlNm2U7xOqLT+R0TcUamavhu7g3TlmoGkS68HbJbruKXUFfrtc61vAi3o9ZiLUaCXaoxUFdKJ+uDiHI/GDy96x0ICCsAP13bscDAYLkpfOqfLtLtCpiBplRkVLmKRw3IgMbuZ0B7yZK7XyIKDUY/Sjo3bz3LtWBZa7h3EPh7x372k5X6DhwW3W3Vv/A8aNqx8]

And here’s a sample embed code for testing on Email Subscribers & Newsletters:
[playable eJzFVl1v4jgUfedX3EYaqV01JASKSgJV1YfZfRitZl+621bVysSX4MGxI8cE2Kr72/c6AQZoR12pzMwDIb6+Pj4598Menvg+fJZsxcYS4VZw1OfwmVlUFn7XbYjO+53u+WXUAd+/GpZ2JfGqdZ0jFwxO/QWOZ8L6lVvmF2sUXygpFJ7BU+uXh43xEWoneAIuSmeMYSx1OoMTkRfaWKZsAs+vLPgXRJ7tLlNa4cGq59b1DFcTw3IsYUvDYIVMEgsIPxCALlgqLAGEyURIi8YxmJvTfq9YnjkUuKj99ibDzVwn3AfpNPsOg0aSIcn4ICaQl/rxamhrMZkUmRp5KUmJxoOxNhzNyAs9SFHK0iGpbDsuGOfrMQEY+vFDhGo9trrwYCG4nY68XuT8Tx5QcTF5dDHiotpqMPLuoo+r+z9vV3/8dlPe/SWnd/lSflL3xf2vt5UHNfmRN2bpLDN6rrgvcpZhPDfydGptUcZBkHLV3uC165gEHHP9mi3u9aPLfv+iOwi73e7gIgq6wQtTpx8PAj+QelGatP2lyM6Snf1L8Q/GqVaWCbVrN1ggs7HS67fduUKXwgqt4kYoaP6SnJlMqDgENrc6YYo+rfY6TJBOSa5LvxY0Jj2LZaIrNBNiGE8F56gSr5H1/8j1mjZLwf9+VZ/2nGaeBH8mOZgL/0stHHmIwg/vFGNrNihJhgqTKYpsauOw/vjtYJ2G/lhbq/OY0r5Nme8EYDA1OBl57/zQVIp0FmxA9tfTLk3Rr4U+DEvz7krx6/ewcanl3GKyaRCuPxzE3gNyt674flhSeyC1LiAnZhxajoWDrguzbPojdVM9NylC3UxH3lvdlCn+tePmQvkcK5GiX4glSt+43I6he0ZFbdJ3R6l2vO4u23nR88CuCopGs9gZvgv16KjUo+NQPyKlNm2U7xOqLT+R0TcUamavhu7g3TlmoGkS68HbJbruKXUFfrtc61vAi3o9ZiLUaCXaoxUFdKJ+uDiHI/GDy96x0ICCsAP13bscDAYLkpfOqfLtLtCpiBplRkVLmKRw3IgMbuZ0B7yZK7XyIKDUY/Sjo3bz3LtWBZa7h3EPh7x372k5X6DhwW3W3Vv/A8aNqx8]

PBR

Help!

Please contact support@playable.video

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Playable Video” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.3

  • Silently catch malformed embed codes, better than displaying an uncaught exception

1.1.2

  • Renamed Newsletter custom block to ‘Playable Video’ to distinguish from Pro ‘Video’ block
  • Added Example link to Newsletter custom block

1.1.1

  • Added step-by-step tutorials for MailPoet and Newsletter

1.1

  • Added support for Email Subscribers & Newsletters

1.0

  • Initial support for MailPoet
  • Initial support for Newsletter