platinum-seo-pack

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 2 Shkurt, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Arsye: Çështje Sigurie.

Shqyrtime

16 Shkurt, 2020
Hey guys, cool work, I just found out today that you continue to work on the plugin, I have been using Platinum SEO for 7 years, although it has not been updated, your plugin always worked without errors. I would like to ask you not to make Platinum SEO similar to Yoast SEO – the plugin should not think for users, plugin must should be help to users. I tested a lot of seo plugins but worse and more harmful Yoast SEO I have not seen.
Lexojini krejt 13 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Platinum SEO” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues