Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Pig Latin

Përshkrim

Checking if all the strings in your plugin or theme are translatable can be a tedious task. Pig Latin helps you
by translating all messages to Pig Latin. For example Edit Pages is translated to Editay agesPay.

Text in Pig Latin is both noticeably different than English and readable. This way you can spot strings, which aren’t translatable, while the interface is stil usable.

Instalim

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Unzip piglatin-x.x.zip
  2. Upload the piglatin directory (not its contents, the whole directory) to /wp-content/plugins/
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Shqyrtime

23 Shkurt, 2018
I am currently working on a theme development. When I used this plugin for the first time, I just loved it. Thanks a lot for this plugin.
15 Maj, 2017
What an excellent little plugin test tool! It makes it very easy to check for strings that missed being wrapped up for localisation. It’s going onto the checklist! cheers, Ross 🐷
Lexojini krejt 6 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pig Latin” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.2

  • Moved development to github: https://github.com/nb/wordpress-piglatin
  • Avoid strict errors by explicitly marking methods as static, thanks to Andrey “Rarst” Savchenko
  • Code conforms to coding standards, thanks to Ulrich Pogson

0.1

  • Initial release