Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

PHPInclusion

Përshkrim

PHPInclusion WordPress plugin allows you (admin only) to insert the content of a php file into your post/page with include(), require() , require_once() and include_once() functions.

Usage :

Copy & Past this code into your post or page :

[include:Path to your php file]

[include_once:Path to your php file]

[require:Path to your php file]

[require_once:Path to your php file]

Examples:

[include:MyPhpFile.php]

[include:MyDir/MyPhpFile.php]

More About PHPInclusion Plugin :

http://www.royakhosravi.com/?p=63

Instalim

  1. Download plugin and unzip.
  2. Upload the plugin file to your WordPress plugins directory inside of wp-content : /wp-content/plugins/
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

PBR

Please visit the PHPInclusion plugin page for screenshots & user examples.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“PHPInclusion” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues