Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Persistent database connection updater

Përshkrim

This WordPress plugin automatically updates the MySQL database connection to persistent connection when user update the WordPress version from backend. This plugin is developed to use persistent database connection in Microsoft Azure environment for better performance with clearDB.

Instalim

  1. Extract the Persistent database connection updater plugin persistent-connection-updater.zip to the plugins directory of the WordPress installation.
    e.g. if WordPress is installed in “C:\inetpub\wwwroot\wordpress” directory, extract the persistent-connection-updater.zip file into directory “C:\inetpub\wwwroot\wordpress\wp-content\plugins”.

  2. To activate the plugin, log in into the WordPress as administrator and navigate to list of plugins. Then check the associated checkbox for the plugin and click on “Activate” link.

  3. If you would like to use this as a must use plugin then instead of step 1 & 2 copy the persistent-connection-updater.php file to “wp-content/mu-plugins” folder.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016 1 përgjigje
Our findings are that persistent connections are inconsistent and should not be used. Sometimes they take 200 milliseconds and other times, they can take up to 19 seconds. In other words, persistent connections are not an auto-fix. The main problem is that sometimes the persistent connection is lost (ironically). And it spends time looking to re-establish that connection. If it doesn’t find it, it will create a new one, but it spends ~19s doing this dance. So you would see a very slow loading web page (19s+) and will observe “MySQL Server has gone away” in the PHP error logs when this occurs. persistent connections are not reliable on shared plans
Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Persistent database connection updater” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

  • First release of Persistent database connection updater.