payments-block-stripe

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 11 Nëntor, 2019 dhe s’mund të shkarkohet më. Arsye: Çështje Sigurie.

Blloqe

Kjo shtojcë furnizon 1 bllok.

rnk-stripe-payment-button/block-rnk-stripe-payment-button

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Payment Block – Stripe” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues