payment-gateway-via-paylike-for-woocommerce

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 29 Prill, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është përfundimtare. Arsye: Kërkesë Autori.

Shqyrtime

11 Mars, 2019 1 përgjigje
thank you for this little nice plugin. I was just what I needed. Proposal for improvement: a logo to include on my web-shop. a text for my GDPR and/or a landing page on your web-page explaining costumers how their transaction is performed.
Lexojini krejt 8 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“WooCommerce Paylike Payment Gateway” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues