WordPress.org

Shqipëri

Drejtori Shtojcash

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog

Easily publish and manage your content directly from WordPress to Facebook Instant Articles and Google AMP Pages with support for ads and analytics.

1.0.9

Release Date - March 8, 2016

 • Fixed AMP urls issues where /amp/ or ?amp=1 wasn't working

1.0.8

Release Date - March 5, 2016

 • Solve header image duplication
 • Enable posts by default, rather than forcing people to do it themselves

1.0.7.2

Release Date - February 29, 2016

 • Add feature to turn off plugins that might raise AMP errors

1.0.7.1

Release Date - February 27, 2016

 • Explanation text to help enabling articles
 • bug fixes

1.0.7

Release Date - February 24, 2016

 • You can enable posts in bulk now without things locking up!
 • There's support for post types other than boring old posts now

1.0.6

Release Date - February 22, 2016

 • Increased Instant Articles feed to show up to 50 posts
 • Improved Instant Articles formatting
 • Added AdSense Support

1.0.5.1

Release Date - February 18, 2016

 • Assorted bug fixes

1.0.5

Release Date - February 13, 2016

 • Added analytics integrations with Google Analytics, Parsely, Chartbeat, and others
 • Added a support contact form
 • Added toggle to turn on/off all published posts for each format
 • Included support for facebook ads

1.0.4

Release Date - February 3, 2016

 • Added mobile quick preview links
 • Instant Articles - iframe and embed preview support
 • Several small AMP & Instant Articles format fixes

1.0.3.1

Release Date - January 29, 2016

 • Added screenshots, icon, banner images
 • Various AMP & Instant Articles fixes

1.0.3

 • Launch release
 • Facebook Instant Articles Support (beta)

Lyp: 4.0 ose më lart
E përputhshme me deri te: 4.4.6
Përditësuar së Fundi: 11 muaj më parë
Instalime Aktive: 10 000+

Vlerësime

3.7 nga 5 yje të mundshëm

Asistencë

0 nga 7 rrjedhat e asistencës në dy muajt e fundit janë shënuar si të zgjidhura.

Keni diçka për të thënë? Ju duhet ndihmë?

Përputhshmëri

+
=
Pa të dhëna të mjaftueshme

0 vetë thonë se funksionon.
0 vetë thonë se është e dëmtuar.

100,1,1
100,1,1 0,1,0 0,1,0 50,2,1 100,1,1
100,1,1
0,2,0
0,1,0
0,1,0
50,2,1
0,1,0