Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Ozh' Admin Drop Down Menu

Përshkrim

The lazy and the productive will love it : all admin links available in a neat horizontal CSS driven drop down menu. No need to click on “Manage” then “Pages” to edit pages. And plenty more space on your screen.

For documentation, examples and screenshots, please refer to the official plugin page for Admin Drop Down Menu. There is also an API for plugin coders (give your plugin its own special icon!).

Questions and Support

Plugin doc: http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-admin-menu-drop-down-css/

On Github. I don’t read WordPress support forums.

Foto ekrani

  • Drop down menu with WordPress top level icons and sub level icons, configurable color scheme
  • Normal or compact display
  • Full RTL support for those funky locales!

Instalim

Installation is, as usual :

  1. Upload files to your /wp-content/plugins/ directory (preserve sub-directory structure if applicable)
  2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress
  3. Refer to the official plugin page for documentation, usage and tips

PBR

Question? Github. I don’t read WordPress support forums.

Shqyrtime

5 Maj, 2019
You have to make changes in core.php Replace if (!count($wp_ozh_adminmenu)) { $wp_ozh_adminmenu = (array)get_option(‘ozh_adminmenu’); unset($wp_ozh_adminmenu[0]); } with: if (!is_array($wp_ozh_adminmenu) || !count($wp_ozh_adminmenu)) { $wp_ozh_adminmenu = (array)get_option(‘ozh_adminmenu’); unset($wp_ozh_adminmenu[0]); } and in adminmenu.css.php, insert ;height:24px;width:24px; in line 266
Lexojini krejt 73 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Ozh' Admin Drop Down Menu” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

The changelog can be found:

  1. In the plugin source
  2. Here: https://plugins.trac.wordpress.org/log/ozh-admin-drop-down-menu?verbose=on
  3. There: https://github.com/ozh/ozh-admin-drop-down-menu/commits/master