Datë Dorëzimi Porosie për WooCommerce-in

Përshkrim

Ne besojmë se faza pas blerjes, për klientin është po aq e rëndësishme sa edhe procesi i blerjes. Kjo është arsyeja pse krijuam shtojcën Datë Dorëzimi Porosie. Ju ndihmon të përmirësoni shërbimin tuaj për klientët duke i dorëzuar porositë në datën e përcaktuar nga klienti.

The plugin allows your customers to choose a delivery date and time on the checkout page. Also, it gives the facility of selecting delivery date and time at cart page. This reduces cart abandonment by 50%.

A perfect plugin, says what it does and adds the functions simply with no fuss. I even had additional support when I wanted to tweak the plugin to fit my site better. Would recommend this to everyone.
creaselambert

You can set minimum required time for delivery in hours. The mandatory field setting will allow the delivery date field to be set as mandatory on the checkout page.

The dates on which you do not deliver can be set as holidays in the calendar. Also, you can disable delivery for Virtual or Featured products.

Kjo shtojcë ju lejon të bëni sa vijon:

 • Ability to allow the customer to select Delivery date & time on the checkout page for the orders.
 • You can disable the weekdays on which you do not deliver the products.
 • Minimum required time for delivery can be set in hours.
 • You can set the delivery date and time fields mandatory on the checkout page.
 • Limit the number of deliveries/orders to be placed per day.
 • Admin can create timeslots for delivery days as well as for specific delivery dates.
 • Customers can choose “As Soon As Possible” deliveries.
 • Limit the number of deliveries/orders to be placed per timeslot too.
 • The first available delivery date & time will be auto-populated in the delivery date and time fields respectively on the checkout page.
 • You set delivery date field labels as per your business requirements.
 • Çaktivizoni dorëzimin për produkte Virtuale dhe të Zgjedhur.
 • You can set holidays on the dates you do not deliver products under Holidays tab. Selected holidays will be disabled for delivery in the delivery calendar on the checkout page.
 • Selected Delivery date and time will be displayed on the WooCommerce Order page in admin dashboard.

Differences between Lite & PRO version

 • Custom delivery schedules by shipping methods, product categories, pickup locations
 • Create the timeslots in bulk
 • Google calendar sync
 • Business days option
 • Same-day & Next-day delivery charges
 • Same-day & Next-day cut-off
 • Weekday settings
 • Integration with 3rd party shipping plugins like table rate shipping & others
 • Compatibility with WooCommerce Subscriptions
 • Estimated delivery date feature
 • Reschedule deliveries

Dallimet në hollësi mes versionit Pro dhe Lite mund t’i shihni këtu

Here is what some of our customers say about this plugin:

The plugin worked as described and is extremely well supported which is key. It works by ordering the order screen by default – latest orders first – or by the delivery date. All one has to do is use a simple checkbox to flick between their preferred method. The plugin developer has responded to a request I had inside a few hours and resolved it very professionally. 5 stars for the plugin and its support.
allmyhoney

E përdorim këtë shtojcë për shitoren tonë internet të luleve që klientët të zgjedhin dorëzim nga e Hëna në të Premte dhe të Shtunave në mëngjes. Mundësia për të caktuar një kufi më herët për të Shtunat (apo të Dielat, kur është rasti) është e shkëlqyer.
bnolan

Versionin Pro

Order Delivery Date Pro – The Pro version allows the customer to choose a delivery date & time on the checkout page. Date Settings, Time Settings, Appearance & Black-out dates allow the site owner to decide which dates should be made available for delivery.

Following features are available in PRO version:

 • Ability to create timeslots individually as well as in bulk with set Time Duration & Interval.
 • Same-day & Next-day delivery with cut-off time.
 • Two-way deliveries sync with Google Calendar.
 • Create Delivery Product Categories, Shipping Methods, Shipping Classes & Pickup Locations.
 • Set Shipping Days & Delivery Days separately.
 • Çaktivizoje fushën Datë Dorëzimit për Kategoritë e përzgjedhura.
 • Customer & Admin can edit Delivery Date & Time for orders.
 • Capture Delivery Time by Time Slot or Specific Time of Delivery.
 • Separate Delivery Charges, Cut-off, etc. for Weekdays.
 • View upcoming Deliveries in Delivery Calendar.
 • Set Maximum Deliveries per day by Orders or Product Quantity.
 • Filter your WooCommerce Orders by Delivery Dates.
 • Specify minimum delivery interval between the order and first available delivery.
 • Set Specific Delivery Dates for delivery instead of Weekdays.
 • Block a time slot for a date or weekday.
 • Auto-generate delivery dates for renewal orders from WooCommerce Subscriptions Plugin by Prospress Inc using PRO plugin and WooCommerce Subscriptions Compatibility Addon.
 • Create Delivery Settings from USPS Shipping Method Plugin by WooCommerce.
 • Create Delivery Settings from Table Rate Shipping Plugin by WooCommerce.

Dallimet e hollësishme mes versionit Pro dhe Lite mund t’i shihni këtu

This plugin is the perfect solution for allowing your customers to tell you when they’ll be available for delivery. Especially if you’re a small business that tends directly to your customer, this plugin will allow you to ensure their happiness with their order in that they’ll know exactly when to expect their delivery. A definite 5 star rating for the plugin and a 5 star rating for the support that it comes with! Please don’t have any doubts purchasing this one! Best money you’ll ever spend!
brandonecarr

Ndihmoni përdorues të tjerë të WordPress-it duke Shkruar një Shqyrtim

If you like Order Delivery Date, please leave a 5 star review on WordPress. That helps fellow website owners access Order Delivery Date easily and benefit from it!

I really appreciated that they answer all my questions. They are so awesome. The plugin is so perfect. Everything works fine. If I need help, they will help. The free plugin is so perfect, so the pro version is gonna be excellent too. Thank you so much.
sisili08

Disa nga shtojcat tona Pro

 1. Datë Dorëzimi Porosie Pro për WooCommerce-in

 2. Shportë e Braktisur Pro për WooCommerce-in

 3. Shtojcë Rezervimesh & Takimesh për WooCommerce-in

 4. Datë Dorëzimi Produkti Pro për WooCommerce

 5. Depozita për WooCommerce-in

 6. Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce

 7. Custom Order Status for WooCommerce

 8. Custom Order Numbers for WooCommerce

 9. Product Input Fields for WooCommerce

 10. Call for Price for WooCommerce

 11. Price based on User Role for WooCommerce

 12. Currency per Product for WooCommerce

Disa nga shtojcat tona falas

 1. Abandoned Cart Lite for WooCommerce

 2. Product Delivery Date for WooCommerce – Lite

 3. Shtypje Faturash & Shënimi Dorëzimi për WooCommerce

 4. Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce

 5. Custom Order Status for WooCommerce

 6. Custom Order Numbers for WooCommerce

 7. Product Input Fields for WooCommerce

 8. Call for Price for WooCommerce

 9. Price based on User Role for WooCommerce

 10. Currency per Product for WooCommerce

Shtojcë e fortë, që bën saktësisht atë që thotë.
Pata një përplasje të vockël me një shtojcë tjetër & brenda 4 orësh dhanë një version të ri të shtojcës për të zgjidhur problemin. Kjo po që është asistencë.
Do të shoh mundësinë e përmirësimit me versionin Pro!
Jurgen Hollebecq

Shihni Demon
Dokumentim për Zhvilluesit
Depo në Github

Foto ekrani

 • The Delivery date field will be visible on checkout page, according to the settings

 • Skeda Rregullime Datash

 • Holidays settings

 • Time Slot settings

 • View Time Slots table

 • The selected delivery date will be shown in "Custom Fields" on Edit order page

 • Delivery Date will be displayed on the Orders page in a new column titled "Delivery Date"

Instalim

Mundësia 1:

 1. Shkoni te Pulti i WordPress-it->Shtojca->Shtoni të Re
 2. Search Order Delivery Date for WooCommerce plugin using search option
 3. Find the plugin and click Install Now button
 4. After installation, click on Activate Plugin link to activate the plugin.

Mundësia 2:

 1. Download the plugin order-delivery-date-for-woocommerce.zip
 2. Shpaketojeni kartelën order-delivery-date-for-woocommerce.zip dhe përftoni dosjen order-delivery-date-for-woocommerce
 3. Ngarkojeni dosjen e shtojcës te drejtoria juaj /wp-content/plugins/
 4. Shkoni te pulti i WordPress-it, te menuja klikoni mbi Shtojca
 5. Locate the Order Delivery Date for WooCommerce plugin and click on Activate link to activate the plugin.

Mundësia 3:

 1. Download the plugin order-delivery-date-for-woocommerce.zip
 2. Shkoni te Pulti i WordPress-it->Shtojca->Shtoni të Re
 3. Klikoni te kreu mbi lidhjen Ngarkoni Shtojcë
 4. Ngarkojeni kartelën order-delivery-date-for-woocommerce.zip e shkarkuar dhe klikoni mbi Instaloje Tani
 5. After installation, click on Activate Plugin link to activate the plugin.

FAQ

What is the difference between Lite and Pro version of the plugin?

Mund t’i shihni këtu

Është e mundur të shtohet kalendar datash dorëzimi për çdo produkt?

S’është e mundur të shtohet kalendar datash Dorëzimi për çdo produkt prej Datë Dorëzimi Porosie Pro për WooCommerce-in. Por kemi një shtojcë me emrin Datë Dorëzimi Produkti Pro për WooCommerce-in dhe edhe në versionin Lite.

How does the ‘Minimum Delivery Time(in hours)’ works?

The plugin will consider current WordPress time. Thus, the Minimum Delivery Time can be set as 24 * number of days which needs to be disabled + the remaining hours of the current day.

For eg, if you want that Wednesday should be available until 6 PM on Monday, then you can set Minimum Delivery Time to 54 hours( 24 hours * 2 days + ( 24 – 18 hours ) ).

Can the customer enter the preferred order delivery time?

Yes, that’s possible to choose the delivery time in the free version too.

Është e detyrueshme fusha e datës së dorëzimit, te faqja e përfundimit të blerjes?

The field can be configured as Mandatory or optional using the ‘Mandatory field?’ setting.

A mund të ndryshojmë gjuhën e kalendarit të datave të dorëzimit?

Po, gjuhën e kalendarit të datave të dorëzimit mund ta ndryshoni te faqja e përfundimit të blerjes. Ka 64 gjuhë të ndryshme, të ofruara nën skedën Dukje.

Është e mundur të shtohen tarifa ekstra për ditë jave apo data të caktuara?

Hëpërhë, në versionin falas s’është e mundur të shtohen tarifa shtesë për dorëzime në ditë jave apo për data të caktuara. Por kjo veçori përmbahet te shtojca Datë Dorëzimi Porosie Pro për WooCommerce-in.

Why the Delivery Date field is not shown on the checkout page when Virtual Products are added to the cart?

If the Delivery Date field is not shown on the checkout page when Virtual Products are added to the cart. Then please check if the ‘Disable the Delivery Date Field for’ checkbox for the Virtual product is checked on the Appearance tab. If this checkbox is checked then the delivery will be disabled on the checkout page. Same for the Featured Products.

Pse nuk shfaqet fusha Datë Dorëzimi te faqja e përfundimit të blerjes?

Nëse fusha Datë Dorëzimi s’shfaqet te faqja e përfundimit të blerjes, atëherë, ju lutemi, kontrolloni se cila mundësi është përzgjedhur për mundësinë “Vendosje fushe në faqen Kasa”, te skeda Dukje. Nëse është përzgjedhur mundësi ‘Te ndarja Dërgim’ dhe te faqja Kasa nuk është shtuar ndarje për dërgim, ose kutiza “Dërgoni në adresa të ndryshme” është pa shenjë, atëherë fusha e datës së dorëzimit nuk do të shfaqet te faqja Kasa.

Është e mundur të përpunohet data e përzgjedhur e dorëzimit për porosi WooCommerce tashmë të bëra?

Hëpërhë, në versionin falas s’është e mundur të përpunohet data e dorëzimit për porosi WooCommerce. Por kjo veçori përmbahet te shtojca Datë Dorëzimi Porosie Pro për WooCommerce-in. Përgjegjësi, si edhe klientët, mund të përpunojnë datën e dorëzimit për porosi WooCommerce tashmë të bëra.

A mund të ujdisim rregullime të ndryshme dorëzimi për metoda të ndryshme dërgimi ose kategori të ndryshme produktesh?

Hëpërhë, në versionin falas s’është e mundur të shtohen rregullime të ndryshme dorëzimi për metoda të ndryshme dërgimi apo kategori të ndryshme produktesh. Por kjo veçori përmbahet te shtojca Datë Dorëzimi Porosie Pro për WooCommerce-in.

Shqyrtime

8 Mars, 2021
This plugin can do just about everything you need, when it comes to delivery dates and times. Also rather complex calculations. Most will only need the free version, but the paid version offers a lot from what I can see.
19 Shkurt, 2021
At first my review was that it simply does not work, but upon further investigation it seems that this plugin is not compatible with Woocommerce Blocks for Gutenberg editor.
Lexojini krejt 53 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Datë Dorëzimi Porosie për WooCommerce-in” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Datë Dorëzimi Porosie për WooCommerce-in” është përkthyer në 44 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Datë Dorëzimi Porosie për WooCommerce-in” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

3.13.0 (28.07.2021)

 • Enhancement – Added a meta box to edit delivery date and delivery time on the edit order page.
 • Fix – Time slot charges were not getting applied on the cart page. This has been fixed.
 • Fix – Delivery timeslot was not appearing in invoice pdf generated WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips plugin. This has been fixed.

3.12.0 (13.07.2021)

 • Enhancement – Displays the order delivery date and time on the edit order page. Earlier delivery date and time were only displayed in the custom fields.
 • Fix – Customers were able to choose (type) past delivery date in the date-picker field. This has been fixed.
 • Fix – Added a filter “orddd_is_holidays_excluded_from_dates_to_choose” that will not include holiday days in the Number of dates to choose.
 • Fix – Maximum Order Deliveries per time slot was not working. This has been fixed.

3.11.9 (27.01.2021)

 • Fix – The time slot dropdown remained disabled when the checkout page was loaded for the first time and the date was auto-populated.

3.11.8 (22.01.2021)

 • Fix – The first available date was getting selected on every page load even though another dat was selected.
 • Fix – The selected time slot on cart page was not passed to checkout page.

3.11.7 (19.01.2021)

 • Fix – First available day was coming a day later when minimum delivery time was set and a holiday was added.
 • Fix – Fixed the warning coming on checkout page when the current date was set as holiday.

3.11.6 (15.01.2021)

 • Tweak – The minimum delivery time can be set in decimals.
 • Fix – Fatal error was displayed when installing plugin with PHP v7.3.x

3.11.5 (12.01.2021)

 • Fix – ‘Select a time slot’ & ‘As soon as Possible’ string were not present in the .po files.
 • Fix – Saving empty holidays removed all the holidays from the settings.

3.11.4 (28.10.2020)

 • Fix – The minimum delivery time was not calculated correctly when some of the weekdays were disabled.

3.11.3 (12.10.2020)

 • Fix – The checkout page went into infinite loop when the current day was disabled in the settings.
 • Fix – ‘jQuery.selectWoo is an undefined function’ error was coming in the console for some themes.
 • Fix – The ‘Auto-populate first available Delivery date’ setting was not getting disabled.
 • Fix – The selected delivery date was showing as “NaN Undefined, NaN” when we translate the checkout page from the Google chrome.

3.11.2 (11.09.2020)

 • Fix – The first available date was coming wrong when the ‘Apply Minimum Delivery Time for non working weekdays’ setting was enabled.
 • Fix – Minimum Delivery time was not being calculated on the time slots.
 • Fix – Wrong date was being auto-populated on checkout page.

3.11.1 (04.09.2020)

 • Fix – ‘Array’ word was being displayed in the order emails.
 • Fix – The delivery date field was not placed correctly when the setting ‘Field placement on the Checkout page’ was set to ‘Between Your Order & Payment Section’.

3.11.0 (01.09.2020)

 • Feature – Ability to add time slots for weekdays. You can now add time slots with maximum order deliveries per time slot, time slot charges.
 • Feature – Ability to block time slots for dates or weekdays.
 • Fix – Fixed the error coming with WordPress 5.5.

3.10.1 (20.03.2020)

 • Update compatibility with WooCommerce 4.0.0.

3.10 (20.08.2019)

 • Changes in code to make the plugin compliant as per WPCS rules.

3.9 (23.07.2019)

 • Feature – You can now set a range of dates as holidays.
 • Feature – You can now block the holidays for future years too. A checkbox named ‘Allow Recurring’ is added which if checked while adding holidays, it will disable the dates for all years in the calendar.
 • Bug Fix – Delivery Date calendar was not working on the checkout page with the Prohauz child theme. This is fixed now.
 • Bug Fix – Number of dates available in the calendar was one less than the value set for the “Number of Dates to choose” option. This is fixed now.

3.8.1 (22.04.2019)

 • Fixed a warning that was appearing on Dashboard for some stores after the last update.
 • Removed unwanted code that was being executed on plugin update.

3.8 (15.04.2019)

 • We have done code refactoring by removing unwanted code & use of global variables where it was no longer required.
 • We have implemented use of wp_cache_get & wp_cache_set functions.

3.7 (04.04.2019)

There are some bug fixes in this update:
* Incorrect delivery date was preselected in the delivery calendar on the checkout page when the current date is set as a holiday. This is fixed now.
* Preview calendar width was not coming proper on the Appearance link in Order Delivery Date -> Settings when the Eggplant calendar theme was selected. This is fixed now.
* Incorrect delivery date was preselected in the delivery calendar on the checkout page when the available dates have booked dates in between along with some weekdays disabled. This is fixed now.
* Incorrect delivery date was preselected on the checkout page due to the delivery date being stored in the session. This is fixed now.
* Width of the Delivery date field on the cart page was not proper. This is fixed now.
* On changing the first day of the week from Appearance link, the changes were not reflected in the admin calendars from the plugin. This is fixed now.
* WooCommerce Orders are not sorted in the descending order when “Sort on WooCommerce Orders Page” option is checked. This is fixed now.

3.6.1 (14.02.2019)

There are 3 bug fixes in this update:
* All holidays were getting deleted through bulk options even when only certain hoildays were marked.
* Changes made under Appearance -> Editor submenu were not getting updated when Order Delivery Date lite plugin was active.
* “Apply Minimum Delivery Time for non working weekdays” option was not working for holidays.

3.6 (03.07.2018)

Në këtë përditësim ka disa përmirësime dhe disa ndreqje të metash:
* Përmirësime:
* Te pjesa e përgjegjësit të WordPress-it është shtuar një njoftim i ri, që mund të hidhet tej, që ofron një mundësi për të lejuar gjurmim të dhënash jo me spec të shtojcës tonë nga sajti.
* Te menuja Datë Dorëzimi Porosie në pultin e përgjegjësit u shtua një menu e re FAQ & Asistencë, që radhit 10 pyetjet e bëra më shpesh. Kjo ju ndihmon të zgjidhni hamendjet tuaja në mënyrë më të shpejtë, nëse u është përgjigjur tashmë atyre, ose thjesht mund të lidheni me ekipin tonë të asistencës përmes hollësive të treguara për kontaktin.
* U shtua një faqe Mirëseardhjeje e cila do të shfaqet pas instalimi apo përditësimi të shtojcës. Në të shpjegohen shkurtimisht disa veçori të goditura ose të reja.
* U shtua një pyetësor për pas çaktivizimit të shtojcë, i cili na ndihmon të dimë pse përdoret apo s’përdoret shtojca. Kjo ndihmon në për përmirësimin e funksioneve të shtojcës.
* Ndreqje të Metash:
* Nuk shfaqeshin të dhëna Date Dorëzimi te etiketat e Paketimit dhe Faturat në shtojcën e sapoinstaluar WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips. Kjo tani është ndrequr.
* Kur përdoreshin kartela .po, disa vargje nuk përktheheshin. Kjo tani është ndrequr.
* Fusha Datë Dorëzimi shfaqej te faqja e përfundimit të blerjes edhe kur në shportë shtohej produkt i shënuar me ndryshoren e të përzgjedhurave. Kjo tani është ndrequr.
* Në faqen e përfundimit të blerjeve vendosej datë e gabuar dorëzimi, kur si datë e parë e mundshme dorëzimi është vendosur një datë pushimi. Kjo tani është ndrequr.
* Në faqen e përfundimit të blerjeve vendosej datë e gabuar dorëzimi, kur llogaritja e kohës Minimum të Dorëzimit nuk qe bërë ditë kur nuk punohet, për rastet kur është përzgjedhur mundësia ‘Aplikoni Kohë Minimum Dorëzimi për ditë jave kur nuk punohet’. Kjo tani është ndrequr..
* Kur fshihen pushime, faqja ridrejtohej te skeda Rregullime Datash, ndërkohë që duhej të mbetej te vetë faqja Pushime. Kjo tani është ndrequr..
* Te kartela debug.log u ndreqën disa sinjalizime.
* Te faqja e mirëseardhjes u ndryshuan disa lidhje.

3.5 (23.05.2018)

 • Shtojca tani është në pajtim me GDPR-në.
 • Tanimë Datë & Kohë Dorëzimi për porositë do të eksportohen te Të dhëna Personale të Përdoruesit prej menusë Mjete -> Eksportoni të Dhëna Personale.
 • Te faqja e përfundimit të blerjeve shfaqej një sinjalizim kur koha Minimum e dorëzimit lihej e zbrazët. Kjo tani është ndrequr.
 • Disa njoftime janë ndrequr te kartela debug.log.

3.4.2 (22.02.2018)

 • Additional columns “Fecha Horneada” and “Encargado” were added on the WooCommerce Edit order page when the plugin is updated to version 3.4.1.

3.4.1 (17.02.2018)

 • Përdorej në shumë vende identifikuesi i gjuhës prej Abandon Cart Lite. Kjo u ndreq.
 • Në disa lidhje përdorej ajo UTM e AbandonedCartLitePlugin, kjo u ndryshua.
 • U përditësua përputhshmëria me WooCommerce 3.3.x më të ri

3.4 (24.01.2018)

 • Auto-populate will be enabled by default for all new plugin installations. This will help in selecting the first available delivery date automatically on the checkout page.
 • Datë Dorëzimi vinte e pasaktë, kur ishte e aktivizuar mundësia “Apliko Kohë Minimum Dorëzimi për ditë të jave kur nuk punohet”. Kjo u ndreq.

3.3.1 (28.12.2017)

*Një sinjalizim, që shfaqej kur shtojca ishte e aktivizuar, u ndreq.

3.3 (28.12.2017)

 • Etiketa e fushës për data dorëzimi nuk dilte si duhej te faqja e përfundimit të blerjes. Kjo tani është ndrequr.
 • Delivery weekdays were not getting deleted when the plugin is deleted. This is fixed now.
 • U ndreqën disa gabime te kartela debug.log.

3.2 (06.09.2017)

 • Për kalendarin u shtua gjuha e re ‘Persishte’. Tani mund të caktoni persishten për Kalendarin e Dorëzimeve, te Faqja e Përfundimit të Blerjes.
 • Disa vargje nuk qenë të përkthyeshëm kur përdoren kartela .po. Kjo tani është ndrequr.

3.1 (20.07.2017)

 • Fushën për Datë Dorëzimi mund ta shtoni te faqja Shportë e WooCommerce-it tok me faqen Blerje. Për këtë shtohet një kutizë nën skedën Dukje.
 • Data e Dorëzimit e përzgjedhur do të mbahet derisa të bëhet porosia.

3.0 (06.07.2017)

 • Ndreqje – Kalendari i Dorëzimeve nuk funksiononte te faqja e përfundimit të blerjes, kur rregullimi ‘Numër datash për t’u zgjedhur’ është caktuar si ‘0’. Kjo është ndrequr tani.

2.9 (31.03.2017)

 • Fix – Warnings were displayed on the Order Received page with WooCommerce version 3.0.0. This is fixed now.

2.8 (17.03.2017)

 • Feature – From now you can set holidays on the dates you do not deliver products under Holidays tab. Selected holidays will be disabled for delivery in the delivery calendar on the checkout page.
 • Feature – A new checkbox named “Auto-populate first available Delivery date” is added in Date Settings tab. If this checkbox is enabled then the first available Delivery Date will be Auto-populated in the Delivery Date field on the Checkout Page.
 • Feature – A new checkbox named “Apply Minimum Delivery Time for non-working weekdays” is added under Date Settings tab. If this checkbox is checked then the Minimum Delivery Time (in hours) will be calculated on the non-working days which are unchecked under Delivery Days. If the checkbox is unchecked then the minimum delivery time will be calculated on the working days. The default value of the checkbox is checked when the plugin is updated.

2.7 (07.11.2016)

 • The delivery date selected on the checkout page can now be cleared without refreshing the checkout page.
 • The calendar was not working on the checkout page when Field note text has line breaks. There was an error in the console as “Unexpected token”. This is fixed now.
 • If the first available delivery date is disabled for delivery then number of days to choose is not working properly in the calendar. This is fixed now.

2.6 (16.09.2016)

 • From now on the Delivery Date can be enabled or disabled for capturing the delivery date. A checkbox named as ‘Enable Delivery Date’ is added in the Date Settings tab.

  The default value of this setting is disabled, which when enabled will allow clients to capture the Delivery Date for an order on the checkout page.

 • The Delivery Date field can also be disabled for Virtual and Featured products on the checkout page.

  A setting named ‘Disable the Delivery Date Field for’ is added in the Appearance tab. The default value for both the checkboxes is disabled. When a checkbox named ‘Virtual Products’ is enabled then the delivery date field will be disabled for only virtual products.

  When a checkbox ‘Featured Products’ is enabled then the delivery date field will be disabled for only featured products.

 • A notice will be displayed when the Order Delivery Date for WooCommerce plugin is activated but the WooCommerce plugin is deactivated or it is not installed. The plugin will be deactivated automatically.
 • The width of the Delivery Date field will be the same as that of the other fields on the checkout page.
 • Calendar was not working on the checkout page when Impreza theme was active.
 • The cursor for the Delivery Date field will be text instead of a pointer.

2.5 (11.07.2016)

 • The Delivery dates will now be freed up when an order is cancelled, refunded, failed or trashed.
 • Calendar was not showing up on iPhone 6+ when the Delivery Date field was selected. Instead, it would only show when the delivery date field label was clicked. This is fixed now.

2.4 (03.06.2016)

 • Te kalendari u shtua gjuha e re “Hebraishte”. Tani mund të caktoni hebraishten për Kalendarin e Dorëzimeve, te Faqja e Përfundimit të Blerjes.
 • ‘Delivery date in the Shipping Section’ setting in the Appearance tab is now renamed to ‘Field placement on the Checkout page’. It will allow the Delivery Date field to be displayed in Billing Section, Shipping Section, before Order notes or after Order notes on the checkout page.
 • The plugin is now using the jquery libraries available in WordPress core instead of the googleapis.com.
 • The notice “Minimum Delivery time (in days) will now be calculated in hours which is from current WordPress time. To keep the functionality of our plugin intact at your site, we have added +24 hours to the ‘Minimum Delivery time (in hours)’ setting.” is made dismissible now.
 • A warning was displayed in the admin and on the front-end pages when the both Order Delivery Date Pro and Order Delivery Date Lite is activated together.
 • The update notice ‘Order Delivery Date for WooCommerce Plugin needs to update your database’ appears even when the plugin is re-installed. The notice should not come once the database is already updated. This is fixed now.

2.3 (19.04.2016)

 • Calendar next and previous arrows were not displayed correctly with the Galleria theme on the checkout page. This is fixed now.
 • Delivery Date was not displayed on the invoice and packing list due to a hook being deprecated from WooCommerce Print Invoices/Packing Lists plugin. This issue is fixed now.
 • A deprecated hook was used to add the Delivery Date value in customer notification email. This is fixed now.
 • Calendar weekdays were overlapping in the calendar on the checkout page when the “Number of Months” was set to 2. This is fixed now.
 • Delivery Dates were not translated on the Order Received page, My Account page and WooCommerce -> Orders page when date language is set to Dutch-Belgian. This is fixed now.

2.2 (18.02.2016)

 • The Delivery Date field label, field placeholder text and the field note text in Order Delivery Date -> Appearance can now be translated with WPML plugin.
 • Until now, only admin user was able to access the Order Delivery Date settings page. From this update, users with the role ‘Shop manager’ will be able to access and edit the Order Delivery Date settings.
 • The calendar was not appearing on the checkout page when clicked on the Delivery Date field on the checkout page. This issue is specific to the ‘Stockholm’ theme. This is fixed now.

2.1 (23.01.2016)

 • The jQuery Calendar on the checkout page will now appear with a Flat Design. The CSS file for the Flat Design is used from the WP Datepicker Styling plugin on Github: https://github.com/stuttter/wp-datepicker-styling
 • The time sliders were not displayed on the admin product page for auction product type from the “WooCommerce Simple Auctions” plugin. This is fixed now.

2.0 (28.11.2015)

 • A checkbox is added on the Date settings tab to prevent the default sorting of the orders (in descending order) on the WooCommerce ->Orders page when the Delivery Date field is visible.

1.9 (20.11.2015)

 • A new ‘Appearance’ tab is added on the settings page where admin will be able to
  • Change the label, placeholder text for the Delivery Date field on the checkout page.
  • To choose different language in the delivery calendar from 62 available languages.
  • Formati i datës për Datë Dorëzimi mund të ndryshohet.
  • Zgjidhni ditën e parë të javës, shfaqur te kalendar datash dorëzimi.
  • Teksti për fushën e shënimeve mund të ndryshohet.
  • Number of months to be shown on the calendar can be selected to maximum 2.
  • The delivery date field can be set to shown in the Shipping section instead of always showing in the Billing section on the checkout page.
  • Choose different theme for the delivery calendar to match with the theme of the website.
 • From this update, sorting of orders will be done based on Delivery Date on the WooCommerce-> Order page.
  You will need to update the database for sorting the previous orders from the notice displayed after updating the plugin.

Note: Please take a back up before updating this version.

1.8 (26.10.2015)

 • The Minimum Delivery time (in days) feature will now be replaced with Minimum Delivery time (in hours) Feature. When the plugin will be updated, the existing value will be multiplied with 24 hours and more 24 hours will be added to it, which will keep your setting intact.
 • Plugin will have some default settings when it is installed for the first time.
 • Order Delivery Date for WooCommerce (Lite version) is now compatible with Order Delivery Date Pro for WooCommerce plugin.

1.7.1 (19.10.2015)

 • The order was placed without selecting delivery date on the checkout page even if the Delivery Date field is mandatory. This is fixed now.

1.7 (06.10.2015)

 • A new setting is being added named as ‘Lockout date after X orders’ which allows to block the dates for further deliveries after X number of orders.
 • The plugin is now compatible with 3rd party plugins like:
  • WooCommerce Print Invoice & Delivery Note
  • Fatura PDF & Etiketa Paketimi WooCommerce
  • WooCommerce Customer/Order CSV Export
  • WooCommerce Print Orders
  • WooCommerce Print Invoice/Packing list
 • Delivery Date field on the checkout page has been made readonly preventing manual editing.

1.6 (01.07.2015)

 • The jQuery UI version has been updated to 1.10.4. The old version was throwing a Javascript error in some pages in the WordPress Admin.

1.5 (24.06.2015)

 • The plugin fields in admin have been restructured. We are now using the WordPress Settings API for all the plugin fields in admin.
 • We have included .po, .pot and .mo files in the plugin. The plugin strings can now be translated to any language using these files.

1.4 (04.04.2015)

 • We have added a new setting ‘Mandatory field?’ in the admin dashboard, which will allow the Delivery Date field to be set as mandatory on the checkout page.

1.3 (12.12.2014)

 • The delivery date will be displayed on the My Account page’s View Order page.
 • The delivery date settings were getting reset for some customers, this has been fixed.
 • The delivery date will be added to the email notification received by the customer on placing the order.
 • The delivery date is attached to the customer invoice too.

1.2 (18.11.2014)

 • On deactivating the plugin, all the settings were getting reset. This has been fixed. Now on deactivating the plugin, the settings will stay intact.

1.1 (12.11.2014)

 • You can set which weekdays you want the delivery service to be available.
 • You can set the Minimum delivery time (in Days). Enter the minimum number of days it takes for you to deliver an order.
 • You can set the number of dates to be available for the customers to choose the delivery date.
 • A column on the Orders page will be created where the delivery date will be displayed.

1.0 (16.08.2012)

 • Hedhja fillestare në qarkullim.