Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Bakery Multilanguage

Përshkrim

This is an add-on plugin for WPBakery Visual Composer that adds functionality of a language switcher, making it very easy to create a multi-language site without an additional multi-language or translation plugin.

In version 2.0, we’ve added support for automatic translations using the Google Cloud Translate API.

Full Setup Instructions & Walkthrough

Demo

Foto ekrani

  • Settings screen
  • Edit VC row and select language from dropdown
  • Add “language class”
  • Full setup

Instalim

1) Activate the plugin. Must have Visual Composer also activated.
2) Go to plugin settings and input the languages you would like to support.
3) Go to VC editor and add rows. Select language from the dropdown and add a class of “language” to the extra classes section.
4) For auto translation, you follow step 3, but leave the text-block inside the row empty.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WP Bakery Multilanguage” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.1: Added default language setting
2.0: Add automatic translation functionality
1.0.1: Update readme and screenshots
1.0: Initial release