Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

MP Automate Lite for MailPoet

Përshkrim

Requirements

MailPoet 3

MP Automate Lite for MailPoet

MP Automate is an add-on for Mailpoet 3. MailPoet is a free newsletter and post notification plugin for WordPress that makes it really simple to send out email newsletters to your subscription lists.
With MP Automate its easy to manage subscribers across multiple lists on autopilot.

Lite Features

 • Create single automation rule
 • Add or remove a subscriber in MailPoet on autopilot
 • Execution of the Automation Rules is available
  • Daily
  • Monthly
 • View summary of all the processed rules under Log Tab

PRO Features

 • Create multiple automation Rules
 • Add or remove a subscriber in MailPoet on autopilot
 • Execution of the Automation Rules is available for
  • 10 minutes
  • 1 hour
  • Twice Daily
  • Daily
  • Monthly
 • View summary of all the processed rules under Log Tab
 • Adjust subscribers based on custom fields (in development)

For more details visit: https://mailpoetautomate.com/

Translations

 • English – default, always included
 • Dutch
 • Do you need MailPoetAutomate in an other language? Or you want to contribute with a translation? Just send us a message!

Foto ekrani

 • Automation Rule Settings

Instalim

 1. Install as a regular WordPress plugin
 2. Add automation rule under Mailpoet -> MP Automate Lite -> Automate Settings

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“MP Automate Lite for MailPoet” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

 • Initial Release