Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

MM Social

Përshkrim

✤ Social Profile Icons is an easy to use, customizable way to display icons that link visitors to your various social profiles. With it, you can easily choose which profiles to link to, customize the color and size of your icons, as well as align them to vertical or horizontally. There are two sections of this plugin. One is for size, design, colour and many others settings and another one for icons and their links.

Note :
✤ MM Social sub-menu present in settings menu.
✤ MM Social submenu presents help menu.
✤ Use shortcode [MM_SOCIAL_ICON] in any page or past.
Use this php code for header, footer or any php template : —– echo do_shortcode(\’ [MM_SOCIAL_ICON]\’)

Foto ekrani

  • MM Social admin menu
  • Admin global settings
  • Admin social profile
  • Frontend output

PBR

How many icons admin may add?

Unlimited

What is the shortcode?

[MM_SOCIAL_ICON]

May we use the shortcode in widget?

Yes

What is your support email?

Email us at wordpress@matrixnmedia.com

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“MM Social” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0 – 2020-06-22

*This is first release.

1.1 – 2020-06-24

  • Readme update, name change *