Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

mLanguage

Përshkrim

mLanguage adds Multilanguage Support to your Blog. You have only to write post, tagging each language.

This plugin will not be maintained any longer.

If you want to cantact me anyway, visit http://alexrauscha.com or send me a message on twitter(@gnomx, http://twitter.com/gnomx)

Features

  • You have to write only one post/site by tagging the different languages.
  • Easily switch between the Languages with the Menu without reloading the site.
  • Only displays default Language in the feed with a note at the bottom that this article is also available in other languages.
  • Options to add or delete Language Tags or change the default one.
  • Change Flags in the Options.

Foto ekrani

  • The Menu with 3 languages defined.
  • Writing a Post.
  • The Options Panel.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“mLanguage” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues