Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Maintenance Mode with Site Build Status

Përshkrim

This plugin adds a maintenance page to your website that ALSO tells your customers and visitors exactly what stage of progress your website is in.
Keep your customers informed, build excitement for your website, and continue to communicate with your visitors at all times.
Perfect for businesses, web designers, and those who want their maintenance page to be more than just another page.

Features Include:

  • Ability to add stages of construction for your website
  • Ability to set stages to “Not Started”, “In Progress”, “Completed”, or “Waiting On Client”
  • Customizable background
  • Link to a temporary or current live site
  • Ability to add custom logo

Bugs or Suggestions

Please email bug reports or suggestions to plugins@redearthdesign.com.

Credits

Developed by Red Earth Design.

Foto ekrani

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Maintenance Mode with Site Build Status” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues