Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

LogonLabs

Përshkrim

The LogonLabs WordPress Plugin allows you to quickly and easily add SSO buttons to your login page.

Instalim

Full installation instructions are available at: https://logonlabs.com/articles/wordpress-guide/

Privacy Policy: https://logonlabs.com/privacy-policy/
Term of Serivce: https://logonlabs.com/terms/

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“LogonLabs” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues