Loco Translate

Përshkrim

Loco Translate furnizon përpunim që nga shfletuesi të kartelave të përkthimit të WordPress-it dhe integrim me shërbime përkthimi të automatizuar.

Furnizon gjithashtu mjete Gettext/përkthimi për zhvillues, bie fjala, për përftim vargjesh dhe prodhim gjedhesh.

Te veçoritë përfshihen:

 • Përpunues i brendshëm përkthimesh brenda pjesës së përgjegjësit të WordPress-it
 • Integrim me API përkthimesh, përfshi DeepL, Google, Microsoft dhe Lecto AI
 • Krijoni dhe përditësoni kartela gjuhe drejt e në temën ose shtojcën tuaj
 • Përftim i vargjeve të përkthyeshëm që nga kodi juaj burim
 • Përpilim i brendshëm i kartelave MO, pa u dashur Gettext-i në sistemin tuaj
 • Mbulim për veçori PO-sh, përfshi komente, referenca dhe forma shumësi
 • Parje burimi PO me referenca të klikueshme kodi burim
 • Drejtori e mbrojtur gjuhe, për ruajtje përkthimesh vetjake
 • Kopjeruajtje të formësueshme kartelash PO me aftësi për të kryer diff-e dhe rikthime
 • Kode vendoreje WordPress të brendshëm

Shtojca zyrtare WordPress Loco, nga Tim Whitlock.
Për më tepër hollësi, ju lutemi, vizitoni faqen tonë për shtojcën.

Shkurtore tastiere

Përpunuesi i kartelave PO mbulon shkurtoret vijuese të tastierës, për përkthim më të shpejtë:

 • U bë dhe Pasuesi: Ctrl ↵
 • Vargu pasues: Ctrl
 • Vargu i mëparshëm: Ctrl
 • Pasuesi i papërkthyer: Shift Ctrl
 • I mëparshmi i papërkthyer: Shift Ctrl
 • Kopjoje prej teksti të burimitCtrl B
 • Spastroje përkthimin: Ctrl K
 • Bëje/Hiqe nga E turbullt: Ctrl U
 • Ruaj PO-në / përpilo MO-në: Ctrl S
 • Shfaq/Fshih të padukshmet: Shift Ctrl I
 • Sugjeroni përkthim: Ctrl J

Përdoruesit në platforma Mac mund të përdorin ⌘ Cmd, në vend se Ctrl.

Foto ekrani

 • Përkthim vargjesh te shfletuesi, me Loco PO Editor
 • Shfaqje ecurie përkthimi për kartela gjuhe teme
 • Pamje burimi PO-je me filtër tekstesh dhe referenca të klikueshme kartelash
 • Skeda e rikthimeve, e treguar me një pamje dallimesh PO-je me funksionin e rikthimeve
 • Shfaqje e përkthimeve sipas gjuhëve të instaluara
 • Veçori sugjerimi, e cila shfaq përfundime nga disa shërbime

Instalim

Përdorim elementar:

Përkthyes: Që të përktheni një temë në gjuhën tuaj, ndiqni këto hapa:

 1. Krijoni drejtorinë e mbrojtur të gjuhëve te wp-content/languages/loco/themes
 2. Sigurohuni që kjo drejtori të jetë e shkrueshme nga shërbyesi
 3. Gjejeni temën tuaj te lista në Loco Translate > Tema
 4. Klikoni mbi + Gjuhë e re dhe ndiqni hapat në ekran.

Zhvillues: Që të përktheni temën ose shtojcën tuaj për dhënie, ndiqni hapat vijues:

 1. Krijoni një nëndrejtori languages te drejtoria rrënjë e paketës tuaj
 2. Sigurohuni që kjo drejtori të jetë e shkrueshme nga shërbyesi
 3. Gjejeni paketën ose te Loco Translate > Tema, ose Loco Translate > Shtojca
 4. Klikoni mbi + Krijo gjedhe dhe ndiqni hapat në ekran që të përftoni vargjet tuaja.
 5. Klikoni mbi + Gjuhë e re dhe ndiqni hapat në ekran që të shtoni përkthimet tuaja.

Instalim dorazi:

 1. Çngjeshini krejt kartelat te drejtoria wp-content/plugins/loco-translate
 2. Hyni te pjesa e përgjegjësit të WordPress-it dhe aktivizoni shtojcën “Loco Translate” që nga menuja “Shtojca”
 3. Kaloni te Loco Translate > Kreu në menunë në të majtë, që të filloni të përktheni

Më tepër hollësi mbi përdorimin e shtojcës ka këtu.

PBR

Për problemet e hasura rëndom, vizitoni faqen PBR.

Si ta përdor Loco Translate-in?

Provoni Udhërrëfyesit dhe Përkujdesoret tona.

Si të kem më tepër ndihmë?

Nëse keni një problem në përdorimin e Loco Translate-it, ju lutemi, provoni faqet tona të ndihmës.
Në to ka mjaft informacion për t’ju ndihmuar të kuptoni se si funksionon dhe grackat më të rëndomta që duhen shmangur.

Që të njoftoni një të metë, ju lutemi, nisni një temë të re te forumi i asistencës,
por, ju lutemi, më parë kontrolloni te PBR për probleme të ngjashme.
Nëse vendosni të parashtroni një njoftim të mete, ju lutemi, postoni hollësi me vlerë në mënyrë të mjaftueshme për riprodhimin e problemit tuaj.

Janë të mbrojtura të dhënat e mia?

Nuk grumbullojmë të dhëna tuajat, as ju përgjojmë. Shihni shënimin mbi privatësinë e shtojcës.

Shqyrtime

30 Maj, 2024
I downloaded loco translate in order to translate an invoicing plugin that I had recently installed on my website. The loco translate was able to identify the .pot file (also assisted me with correctly naming certain files on my SFTP server too) and generated the correct .po and .mo files in my language folder. Great application overall. I would highly recommend to those who are looking to translate their plugins. Another nice feature is that the plugin allows for automatic translation through professional translation services from Google, Microsoft, and more.
28 Mars, 2024
某主题文件有1600多条文本,只翻译了76条,其它没有翻译,寻找支持也没有人回应!
12 Shkurt, 2024 1 përgjigje
After adding new strings, I have to open each language separately and sync it so that the changes will show. Is there a way to sync all languages at once?
Lexojini krejt 419 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Loco Translate” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Loco Translate” është përkthyer në 39 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Loco Translate” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

2.6.10

 • Added loco_api_provider_{id} filter
 • JSON compiler observes configured .js aliases
 • Fixed a missing security check – thanks Nosa Shandy
 • Added .blade.php tokenizer hack
 • Bumped WordPress compatibility to 6.5.4

2.6.9

 • Rolled back load helper changes
 • Moved debug messages to action hooks
 • String debugger improvements

2.6.8

 • Added string debugger
 • Added Zip download button instead of MO
 • Added debug messages about premature domain loading
 • Added warning when system translations not installed
 • Compiler avoids writing empty JSON translation files
 • UI promotes PO copy over msginit/xgettext routes
 • Populating msginit fields when copying a PO
 • Bumped WordPress compatibility to 6.5.3

2.6.7

 • WordPress 6.5.0 compatible
 • Support for performant translation files in PHP format
 • Added block.json and theme.json extraction
 • Added theme pattern files to php string extractor
 • Fixed a bug where unused plural forms were counted as untranslated
 • Replaced CSS .notice with .panel to mitigate nag-blocker problems
 • Removed bundle debug screen (deprecated since 2.6.5)
 • Workaround for absent “source” references in JED files
 • Extension polyfills now restricted to Loco admin screens.

2.6.6

 • Replaced open_basedir check with error capturing

2.6.5

 • Added syntax checking function
 • Removed deepl_api_url config. Free API detected from :fx key suffix.
 • Fixed bug in relative path calculations
 • Fixed API suggestions for plural forms
 • Fixed bug clearing unsaved state icons
 • Added total strings count to PO file tables
 • Sharper flags and spinners (@x2 pixel support)
 • Handling upload_tmp_dir values outside of open_basedir
 • Suppressing E_WARNING when testing file is_readable
 • Bundle debug screen is deprecated (moving into Setup)
 • Showing System Diagnostics when debug is off
 • Bumped WordPress compatibility to 6.3.1

2.6.4

 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kalua në 6.1.1
 • U braktis mbulimi i Internet Explorer-it
 • U përditësua JavaScript në ECMAScript 6
 • U shtua grremçi loco_bundle_configured
 • U ndreq gabim mosheqje ikona pas saktësimi

2.6.3

 • U ndreq e metë te krahasim formash shumësi
 • Ndreqje e një të mete që sillte prodhim json-ësh teme autori
 • Fixed errors in bundle debugger
 • Extended cli type argument to filter specific bundle
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 6.0.3

2.6.2

 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 6.0.0
 • Better labelling of reverse-engineered plural forms
 • U hoq filtri i padokumentuar loco_locale_plurals filter; përdorni loco_po_headers
 • Added PO folder location indicator in breadcrumb
 • U shtua vleftësim sintakse për vargje të formatuar

2.6.1

 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kalua në 5.9.2
 • Ndreqje për CVE-2022-0765 raportuar nga Taurus Omar përmes wpscan

2.6.0

 • U braktis mbulimi për WordPress < 5.2
 • Përmirësime kodi për >= PHP 5.6.20
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kalua në 5.9.1
 • U hoq integrimi për API-n e Yandex-it
 • U shtua filtri loco_compile_script_reference
 • Ruajtje e Plural-Forms, kur kopjohet PO te e njëjta gjuhë

2.5.8

 • E përputhshme me PHP 8.1
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.9
 • U shtua sinjalizim nxjerrjeje nga përdorimi, para v2.6

2.5.7

 • U ndreq e metë në 2.5.6 nën të cilën API për punim së largëti s’mund të përdoreshin nën mënyrën “batch”
 • Zbatim i detyruar i kufirit prej 10 mijë shenjash, sipas kërkesës nga Microsoft dhe Yandex Translators
 • Ndreqje stili për tabelë rishikimi/diff-i nën rikthim skede

2.5.6

 • U shtua filtri loco_api_provider_source
 • U ndreq e metë në ngarkim parapëlqimesh përdoruesi në version më të vjetër
 • U ripunua gjetësi i kartelave, për të shmangur thirrje të përsëritura funksioni
 • U ndreq e metë që shfaqte dy forma për gjuhë me zero shumës
 • U shtua Lecto AI te furnizues API përkthimesh
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.8.3

2.5.5

 • U ndreq cenueshmëri zgjatimi dopio kartele, raportuar nga WordFence
 • Punim më i mirë, kur skanohen drejtori për lloje kartelash

2.5.4

 • U ndreq cenueshmëri, raportuar nga Tomi Ashari përmes wpscan
 • U shtuan filtra loco_po_headers and loco_pot_headers
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kalua në 5.8.1

2.5.3

 • U shtua mundësi të përzihen përkthime JSON teksa bëhet njëkohësim prej PO-je
 • Shton skenë për përpunim kryesh kartelash dhe mundësi njëkohësimi
 • Ndreqje për responseText që mungon në përgjigje Ajax dështimesh
 • Ndreqje për njësi HTML të dhëna nga number_format_i18n
 • U bë i përkthyeshëm formatimi i numrave në JavaScript
 • U zëvendësua përdorimi i date_i18n with wp_date
 • U shtua pikëmbarim i formësueshëm API për DeepL
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kalua në 5.7.2

2.5.2

 • U shtua formalitet i nënkuptuar dhe filtër loco_locale_formality
 • U shtua urdhër CLI për prurje kartelash (eksperimentale)
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.7

2.5.1

 • Mbulim për API-n e re Yandex të përkthimeve
 • Mbulim për parametër DeepL formaliteti
 • U hoqën instanca “1” dhe “një” nga vargje njëjësi
 • Ruajtje e përkohshme e JSON-it të përpiluar, për të mbuluar vargje nga burime të shumta
 • U shtua filtri loco_compile_single_json për specifikim JSON-i vetjak
 • U shtua hook-u loco_extracted_template për shtim vargjesh vetjake
 • Njëkohësimi nuk heq më filtrin e tekstit të tanishëm te përpunuesi
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.6.2

2.5.0

 • Përputhshmëri me PHP 8.0.0
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.6.0
 • U shtua prodhim kartelash përkthimi JSON
 • U shtua ngarkim JSON-i vetjak te LoadHelper
 • U çaktivizua zëvendësim figurash emoji te skenat tona të administrimit

2.4.6

 • U ndreq e metë kritike në njëkohësim Po-sh drejt e nga burim
 • U shtuan rregullime shtojce për të lejuar/mos lejuar POT që mungon
 • U ndreq problem WP5.5 me atribute të shumëfishta ID-sh në etiketa programthesh

2.4.5

 • U shtuan urdhra WP-CLI për njëkohësim dhe përftim vargjesh
 • U ndreq e metë vendembajtëseje {locale} e shfaqur pas 2.4.4
 • U përmirësua trajtimi i kodimeve të pavlefshme të shkronjave
 • Njëkohësimi (msgmerge) u kalua te pjesa e pasme e programit
 • Mekanizëm i ri përputhjesh të turbullta, me rregullim për sa të turbullta
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.5.3

2.4.4

 • U shtua veçoria për ngarkim kartele PO
 • U shtua buton shkarkimesh te faqe të dhënash kartele
 • Ndreqje për përftim shumësash i përdorur edhe për njëjësa
 • Përditësimi i kyçit API nuk lyp më ringarkim faqeje përpunuesi
 • Kapje gabimesh fatale në nisje, te loco.php
 • Mbulim i max_php_size=0 për të thënë që s’ka kufizim madhësish
 • Pikasja e vetëpërditësimeve tani kontrollon për mundësi të reja sajti
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.5.1

2.4.3

 • Përmirësim ndreqjeje për njëkohësim parazgjedhje të fushave msgstr
 • U prapësua heqje aksidentale e shenjës për diagnostikim js-sh
 • Ndreqje të vockla te mesazhe gabimi API
 • U hoq përdorimi i jQuery.browser
 • Ndreqje të mete për parapëlqime të reja në usermeta

2.4.2

 • U shtua hook-u loco_file_written
 • U ndreq pikasje e futjes së duarve në programthe
 • U shtua tast për përzgjedhje të sugjerimit të automatizuar
 • Njëkohësimi nuk kopjon më si parazgjedhje fushat msgstr
 • Përimtime stili për WordPress 5.5

2.4.1

 • U ndreq përshoqërimi i disa gjuhëve për API
 • U shtua filtër vendoresh te parapëlqimet e përdoruesit
 • U shtua diagnostikim për dështime formulari kredencialesh
 • U ndreq përdorim i vjetruar i array_key_exists
 • U shtua API shërbimi DeepL
 • U ndreq pikasje e futjes së duarve në programthe
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.5
 • U shtuan stile “moderne” lëkurçeje

2.4.0

 • U shtua mbulim për API përkthimi nga palë të treta
 • U shtuan referenca kartelash te kuadrati për burimin, nën pamjen kod
 • U shtua përputhje e turbullt gjatë veprimit të Njëkohësimit që nga përpunuesi
 • Ndryshime stili, përfshi risistemim butonash përpunuesi
 • Sinjalizime të forta kur programthet janë prekur
 • U hoq ç’kish mbetur nga versioni i dikurshëm 1.x

2.3.4

 • U përditësuan vargje të përkthyeshëm
 • U shtua rekomandim për gjedhe që mungojnë
 • Sinjalizim në mënyrën diagnostikim, kur në programthe janë futur duart
 • Ndreqje për “Hello Dolly” që instalohet në një dosje
 • U hoq shtylla e përkthimeve te mënyra e përpunimit të POT-eve
 • U shtua rregullim për të parandaluar “përkthim” kartelash POT
 • U aktivizuan disa përkthime që përdorin wp_kses, për të cilat mund të krijohen lidhje
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 5.4.1

2.3.3

 • U ndreq gabim fatal, kur nuk gjendej klasë

2.3.2

 • U hoq login/email prej fushës parazgjedhje Last-Translator
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.4
 • U ndreqën gjëra të nxjerra nga përdorimi prej PHP 7.4

2.3.1

 • Marrësi parazgjedhje i POT-eve tani kërkon te drejtoria “lang”
 • Pa thirrje funksionesh të nxjerrë nga përdorimi thonjëzash magjike nën PHP 7.4
 • U ndreq problem me hook-e faqesh që përplasen me njëri-tjetrin
 • Ngarkime kartelash Ajax tashmë të aktivizuara si parazgjedhje
 • U hoqën migrime mundësish të dikurshme prej degës 1.x
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.2.4

2.3.0

 • U shtua mbulim eksperimental për ngarkime multipart
 • U shtua skedë shpërnguljeje për lëvizje grupesh përkthimi
 • Krijim i drejtorive që mungojnë, kur shkruhen kartela të reja
 • U ndreq shtim i përsëdytur kartelash, kur rikalohet lidhje simbolike
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.2.1

2.2.2

 • Ndreqje sigurie për exploit-db 46619
 • U ndreq gabim versioni të vjetër PHP në kartela të dhënash
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.1.1

2.2.1

 • U ndreq e metë me të cilën skedat e shumësit nuk shfaqin gjuhë DNM
 • Përmirësime të ndryshme te përtypësi i PO-ve, përfshi trajtim më të mirë të llojeve të shkronjave
 • Përjashtim, si parazgjedhje, i drejtorive node_modules dhe vendor
 • Tranzientët tani kanë një jetëgjatësi maksimum prej 10 ditësh, që rifreskohet pas 24h
 • Ndreqje lidhjeje simbolike për shtigje teme të ndjekur të pikasur jashtë teme
 • U nxor nga përdorimi kërkimi në depo formësimesh
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.1

2.2.0

 • Ndreqje për kod të zbrazët gjuhe, kur merren rregulla shumësi
 • U shtua krye X-Loco-Version për të prodhuar kartela Gettext
 • U shtua kontroll shëndeti psikik për çmendurinë e mbstring.func_overload
 • U shtua lidhje “Caktoni gjedhe” në faqen e një gjedheje që mungon
 • U shtua përftim vargjesh JavaScript (eksperimentale)
 • Përpunuesi mbulon sprintf-js, kur është e pranishme etiketa javascript-format
 • Ndreqje për komente të përsëdytura, kur shenja e pikësimit në fund është e ndryshme
 • Tregim i msgctxt-it më qartë në skenat e përpunuesit
 • U shtua hook veprimi loco_admin_shutdown
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 5.0 (beta)

2.1.5

 • U përditësuan të dhëna vendore
 • Ndreqje e vockël për zgjidhje reference kartele
 • U ndreqën shtigje windows me pjerrake së prapthi në fund
 • U ndreq e metë ndërrimesh kyçesh ssh
 • Rejigged buffer handling during Ajax
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.9.8

2.1.4

 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.9.6
 • U fut sugjerim rregullash privatësie

2.1.3

 • U shtua filtri loco_locale_name dhe u përditësuan të dhëna vendoresh
 • U ndreq renditje shtyllash te përpunuesi, që të përditësohen, teksa ndryshohen vlera
 • Mbulim teksti DNM në rreshta te paraparje në përpunues
 • Ripunim i vockël i kontrollit rutinë të mënyrës diagnostikim
 • Përmirësime të vockla te përtypësi i PO-ve
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.9.5

2.1.2

 • U ndreq veti e padeklaruar në hook përgjegjësi
 • U ndreq papërputhshmëri me version më të vjetër WordPress
 • U ndreq njoftim i pasaktë milisekondash në fundfaqe
 • U hoq shtylla e ecurisë së vendores për vendoren en_US
 • Përimtime te diagnostikim dhe regjistrim gabimesh

2.1.1

 • Ujdisje e Project-Id-Version në kartela të reja POT
 • U shtua parje burimi, te lidhje të shpejta në tabela kartelash
 • Mbulim vetëm kodesh vendoresh në stil WordPress-i
 • Skena e përpunuesit toleron krye PO-sh që mungojnë
 • Përmirësime diagnostikimi Ajax për njoftim të metash
 • U shtua callback veprimi loco_parse_locale

2.1.0

 • Shtim i rregullimit fs_protect për të shmangur mbishkrim kartelash sistemi
 • U ndreq e metë në dialogun e lidhjes, ku gabimet nuk rishfaqeshin
 • Përmirësime të vockla te njoftimet brenda programit
 • U hoq njoftim për ulje versioni nën skedën e versioneve
 • U ndreq e metë përfitimi, me të cilën kryet e kartelës ngatërroheshin me komentin
 • U zgjidhën disa panjëtrajtshmëri mes mjeteve PHP dhe JS
 • U shtua skeda Rikthe me shfaqje dallimesh
 • U shtua hook-u loco_settings
 • U parandalua përpunuesi të ndryshojë renditjen e dokumenteve PO
 • U shtua renditje parazgjedhje vargjesh për vargjet e përftuar
 • U shtua ndarja “Gjuhë” për grupim kartelash sipas vendoresh
 • U ndreq një e metë me të cilën përkthimet ngarkoheshin para caktimit të gjuhës së profilit të përdoruesit
 • U shtua filtër loco_locale_plurals për përshtatje rregullash shumësi
 • Lejim i kartelave PO të zbatojnë me detyrim rregullat e tyre për Plural-Forms
 • U shtua filtër loco_allow_remote për diagnostikim problemesh në instalime të largëta
 • U përditësuan forma shumësi nga Unicode CLDR
 • Përftuesi PHP shmang komente të përsëritura
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.9.4

2.0.17

 • Gjuhë jozyrtare që shfaqen te menuja hapmbyll “Të instaluara”
 • PO source view with clickable source code references
 • U ndreq një problem me të cilin kërkoheshin atribute src prej shërbyesit gjatë heqjesh së elementeve HTML
 • U shtua hook-u loco_admin_init hook në rrugëzues Ajax, për njëtrajtshmëri
 • U shtua sinjalizim në faqe të dhënash kartele, kur kartela administrohet nga WordPress-i
 • Përimtimet të vockla lidhjesh dhe skeme ndihme
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.9.1

2.0.16

 • Shkruesi i kartelave ndjek wp_is_file_mod_allowed
 • U ndreq e metë ecurie te përpunuesi, për vendore me nplurals=1
 • Kategori formash shumësi u bënë të përkthyeshme për UI-n e përpunuesit
 • Njëkohëso-prej-burimi shfaq sinjalizim, kur anashkalohen kartela
 • U shtua marifet për përftim vargjesh nga kartela .twig në përputhje me .php
 • U shtua sinjalizim për rastet kur tema pjellë deklaron përkatësi teksti të mëmës
 • U shtua mundësi për të kontrolluar mbështjellje në rreshta PO-sh
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.8.2

2.0.15

 • U hoq përgjithmonë versioni i dikurshëm 1.x
 • U ndreq e metë nën të cilën pamja për kodin te përpunuesi nuk rivizatohej pas ripërmasimesh
 • U ndreq e metë, nën të cilën shenja për “i turbullt” bënte të shpërfillej shenja e formatit
 • U ndreq e metë nën të cilën vetëngarkuesi përgjigjej me emra shumë të gjatë klasash
 • Spastrim fshehtine objektesh WP, kur ndryshon lista e shtojcave aktive
 • U shtua numërim fjalësh burimi, eksperimentale, te skeda e të dhënave për POT
 • Përputhshmëria e WP-së u kalua te versioni 4.8.1

2.0.14

 • Përmirësime përpunuesi, përfshi renditje shtyllash
 • U shtuan sinjalizime se versioni i dikurshëm do të hiqet
 • U shtua filtrim teksti parjeje burimi PO-je
 • U shtua _fs_nonce për përputhshmëri me 4.7.5
 • U migrua te përkatësi kanonike teksti
 • U hoq vetëngarkim klasash wp

2.0.13

 • Ndreqje përplasjesh CSS
 • U shtua mundësi për BOM UTF-8
 • Printf highlighting observes no-php-format flag
 • U ndre problem me humbjen e lejes për “lexim” për rolin e përkthyesit

2.0.12

 • Ndreqje e vockël për formësime shtigjesh rrënjë
 • U shtua rregullim zgjerimesh alternative PHP
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 4.7.3
 • Ndreqje LoadHelper-i për kartela bazë
 • Lejim shfuqizimi lejesh për rolin e përkthyesit
 • Lejim i përgjegjësve të rrjeteve t’u mohojnë hyrje përgjegjësve të sajteve

2.0.11

 • Regjistrim ekstra diagnostikimesh dhe diagnostikime ekstra gabimesh
 • Forcefully clear output buffers before Ajax flush
 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 4.7
 • Mbulim eksperimental për përkatësi teksti që përdorin shenja të gjithëpushtetshme

2.0.10

 • Lejon mungesë argumenti përkatësi te filtri plugin_locale
 • U prapësuan ndryshime te përpunuesi që çaktivizonin tekst vetëm-për-lexim
 • Added invisibles and coding editor switches
 • U shtua filtrim tabelash përmes kërkesash tekst
 • U shtua parapëlqimi për përdorues Last-Translator

2.0.9

 • Versioni i domosdoshëm i WordPress-it u kaluar në 4.1
 • Some optimisation of transient caching
 • U ndreq e metë rregullimesh tabele hashi

2.0.8

 • Nreqje referencash burimi për kartela në nëngrupe të panjohur
 • Downgrades PO formatting exceptions to PHP warnings
 • U riemërtuan parashtesa funksionesh për të shmangur sinjalizime nga PHP 7
 • Mbulim më i mirë për shenjat php-format dhe no-php-format
 • Përimtime burimi PO dhe UI-je përpunuesi
 • U lokalizuan vargje dhe u sendërtuan në js

2.0.7

 • U ndreq përplasje në prototype.js
 • Më tepër ndreqje shtigjesh kartelash në Windows
 • U shtua filtër loco_current_translator
 • U ndreqën pozitivë të rremë në test ekstra kartelash

2.0.6

 • Ndreqje të mete mbështjellje rreshtash në PO
 • Downgraded source code bugfix
 • Tolerim kartelash POT pa krye
 • Përimtime tejtëdhënash pakete bazë

2.0.5

 • U la për më vonë sinjalizim për mungesë tokenizer-i
 • Lejon përpunim kartelash në grupe të paformësuar
 • U shtua madhësi maksimum kartelash PHP për përftim vargjesh
 • Shfaqje gabimesh fatale PHP gjatë aktesh Ajax

2.0.4

 • U reduktuan dështime sesionesh në njoftime diagnostikimi
 • U shtua mbulim i wp_roles për WP < 4.3
 • Fixed domain listener bugs

2.0.3

 • U shtua mbulim për shërbyes Windows
 • U hoq nga përmbledhje pakete sinjalizimi për formësim të paplotë

2.0.2

 • U ndreq e metë nën të cilën për të marrë shtojca përdorej shteg absolut
 • U shtua filtër loco_plugins_data
 • U shtua përftim kryesh Emër Gjedheje teme
 • Ndryshime të vockla kopjimi

2.0.1

 • U shtua lidhje ndihme te faqja e rregullimeve
 • U ndreqën sinjalizime opendir-i në kod të dikurshëm
 • Kapje gabimesh sesioni gjatë gatitjes
 • Heqje lidhjeje rreshti meta, kur s’gjendet shtojca

2.0.0

 • Hedhja e parë në qarkullim e versionit 2 tërësisht të rikrijuar