kv-tinymce-editor-fonts

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 12 Shtator, 2023 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është e përkohshme, në pritje të një shqyrtimi të plotë.

Shqyrtime

Lexojini krejt 12 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Kv TinyMCE Editor Add Fonts” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues