Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Keyboard Navigation

Përshkrim

Keyboard Navigation is a simple WordPress plugin to navigation WordPress site via keyboard. The easiest and the fastest way to navigate through your site.

Shortcuts

 • ? Toggle the help area
 • / Focus the search box
 • d Toggle the debug bar
 • r Reload the current page
 • e Current post
 • p then a All post listing
 • p then n Create new post
 • Shift + p then a All page listing
 • Shift + p then n Create new page
 • g then h Go to front page
 • g then l login Go to login page
 • g then d dashboard Go to admin dashboard
 • g then c comment Go to comment edit page
 • g then t themes Go to themes page
 • g then p plugins Go to plugins page
 • g then u users Go to users page
 • g then s settings Go to settings page

Extend

Mousetrap was used as the shortcut handling library. So new shortcuts can be added very easily. Fork the plugin if you are interested 🙂

Contribute

This may have bugs and lack of many features. If you want to contribute on this project, you are more than welcome. Please fork the repository from Github.

Author

Brought to you by Tareq Hasan from weDevs

Donate

Please donate for this awesome plugin to continue it’s development to bring more awesome features.

Foto ekrani

 • Shortcuts

Instalim

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

PBR

Nothing here

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WP Keyboard Navigation” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

Initial version released