Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Excerpt Image Link

Përshkrim

A plugin which looks for <IMG> tags in the excerpt and, if found, wraps them with a link to the post permalink.

Helps with thumbnail images in the excerpt shown on the index page. There isn’t any rocket science here – it’s simply up to the post author to provide the image (and text) in the optional excerpt in WordPress’ write a post form. However, the “trick” bit is to make that thumbnail image a hyper-link to the post. I’ve done this with this simple WordPress plug-in.

Instalim

  • Just put the plug-in into your plug-in directory and activate it.
  • That’s it, any excerpts with images (using <img /> tags) will have the image wrapped up as a hyper-link to the post’s permalink.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Excerpt Image Link” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues