Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Hide "Comments are closed"

Përshkrim

On posts where comments are closed, the plugin will remove the text ‘Comments are closed.’ The plugin supports any languages/text domain, and will remove the text from themes and plugins.

Instalim

Manual Installation

  • Upload the files to wp-content/plugins/
  • Activate the plugin

Automatic Installation

  • On your WordPress blog, open the Dashboard
  • Go to Plugins->Install New
  • Search for “remove comments are closed”
  • Click on install to install the plugin

Shqyrtime

Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Hide "Comments are closed"” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues