Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Gravity Forms RSS Add-On

Përshkrim

View all your Gravity Forms entries as an RSS feed

Generate RSS feeds for each Gravity Form form.

 • Go to the Forms menu
 • Click on the form you want to enable RSS for
 • Click on Form Settings
 • At the bottom of the “Form Settings” tab, you will see a new “Form RSS” setting under “Form Options”
 • Save the form
 • You will see a link “Go to RSS feed” – that’s the link!

You must save the form before the RSS feed will work

There’s some security, too.

In order to view the RSS feed, users will need to have the correct token (a kind of password). Without the correct token, the RSS feed will not work.

Foto ekrani

 • The field in the editor

Instalim

 1. Upload this plugin and activate it
 2. Go to Forms
 3. Click on Form Settings
 4. Go to the “Form Options” section of the form. You will see a
 5. Save the form (only necessary if you haven’t saved it since installing this plugin)
 6. At the bottom of the Advanced tab, you will see a link “Go to RSS feed” – that’s the link to use!

PBR

How do I modify the output formatting?

You can use the following filters:

Feed output

These filters pass one $form argument.

 • gforms_rss_feed_title – Feed title
 • gforms_rss_feed_link – Feed link
Entry output

These filters pass two arguments: $form, $lead.

 • gforms_rss_entry_title – Each entry title
 • gforms_rss_entry_link – Each entry link
 • gforms_rss_entry_description – Each entry description
What’s the license?

This plugin is released under a GPL license.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Gravity Forms RSS Add-On” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.2 & 1.1.3

 • Works with Gravity Forms 2.0.x
 • Works with WordPress 4.5
 • Added translation files

1.1

 • Updated to work with Gravity Forms 1.7+

1.0.1

 • Fixed issue with Gravity Forms 1.6.10 activation fatal error

1.0

 • Launch!