Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Gravity Form Disable Storing Entry

Përshkrim

By default, Gravity Form was designed to record all data submitted into the database, so this plugin will delete the entry data upon submission.

Instalim

AUTOMATIC INSTALLATION

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t even need to leave your web browser. To do an automatic install of WooCommerce Shipping Distance Matrix, log in to your WordPress admin panel, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “Gravity Form Disable Storing Entry” and click Search Plugins. You can install it by simply clicking Install Now. After clicking that link you will be asked if you’re sure you want to install the plugin. Click yes and WordPress will automatically complete the installation. After installation has finished, click the ‘activate plugin’ link.

MANUAL INSTALLATION

  1. Download the plugin zip file to your computer
  2. Go to the WordPress admin panel menu Plugins > Add New
  3. Choose upload
  4. Upload the plugin zip file, the plugin will now be installed
  5. After installation has finished, click the ‘activate plugin’ link

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Gravity Form Disable Storing Entry” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0.0

  • Initial release.

1.1.0

  • Improvements – Added compatibility for Gravity Form 1.7 and earlier.