Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

GF Basic Captcha

Përshkrim

This plugin add a new field named “Basic Captcha” in your Gravity Forms.
It allows you to add a basic captcha that does not require access to 3rd party API.
The captcha is a simple 4 digit combination.

PBR

Q: WELP, IT DOESN’T WORK!
A: Sorry about that, drop us a line and we’ll fix it.

Q: I have an idea to improve the plugin
A: We’ll like to ear about it, contact us! 🙂

Q: I like your plugin, simple and effective!
A: Thanks! Let us know about it!

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“GF Basic Captcha” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues