Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Get ACF Field Label from Name

Përshkrim

WordPress plugin adds a helper function get an Advanced Custom Field label from its name.

To use, call the function getAcfLabelByName(‘your_field_name_here’);

No setup required!

Instalim

Upload the “acf-label-from-name” folder to your wp-content/plugins directory, then Activate it.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Get ACF Field Label from Name” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0.1

Release Date – 23 October 2021
* Updated function used to query the posts table

1.0.0

Release Date – 07 October 2021
* Initial release