Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Geo Widget

Përshkrim

The GeoWidget plugin displays a map in your sidebar that can be used to show where you live. You can use it to show any point on the map; where you work, where your idol lives or even where you want to go on holiday. The plugin works both as a widget or as a stand-alone component you can add to your sidebar.

Most information at: http://www.u-g-h.com/index.php/wordpress-plugins/wordpress-plugin-geowidget/

PBR

What’s the best bloggin engine in the world?

WordPress of course!.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Geo Widget” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues