Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Genesis Subtitles

Përshkrim

For Genesis child themes that output HTML5 only.

This plugin adds an entry field just below the title field on all post,
page and custom post type edit screens. It allows you to specify a
subtitle for the content and then outputs the result in an H2 tag just
under the entry-title where you’d expect to find it.

This plugin is for use with Genesis HTML5 child themes only because it
uses the hook, genesis_entry_header to position the output after the
title but before the post-info.

Foto ekrani

  • Subtitle field below the title where you’d expect it

Instalim

  1. If you use FTP to upload your plugins, unzip the zip file and upload the resulting directory to /wp-content/plugins/
    If you use the automatic uploader, there’s no need to unzip the file first.

  2. Activate the plugin Genesis Subtitles through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Look for the entry field just below the title field on your edit screens.

PBR

Please visit the plugin’s home page at:
http://ahjira.com/plugins/genesis-subtitles

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Genesis Subtitles” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.3

• Fixed esc_textarea when saving new values (line 43)

1.2

• Removed unnecessary permission check

1.1

• Added auto-update feature

1.0

• Initial release