Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks

Përshkrim

This is an addon for the Block Editor Customiser which allows you to hide core blocks in the Editor.
Please be aware it is possible to make them visible again if the user has access to the ‘Show more tools and options’
menu where they can select the ‘Block Manager’ to reactivate the blocks hidden by this addon.

If you do not want this to happen the only way of preventing it is to hide the ‘Show more tools and options’ menu item which can
be done from the main settings page in the Block Editor Customiser.

If you want to deactivate or uninstall this addon, then please uncheck all block types that have
been checked, save the changes, and open a post or page before deactivation, otherwise any block types that have
been previously hidden will remain hidden unless displayed using the ‘Block Manager’ mentioned above.

** NOTE: ** This plugin requires version 1.6+ of the Foxdell Folio Block Editor Customiser to work.

Instalim

This plugin can be installed directly from your site.

  • Log in and navigate to Plugins Add New.
  • Type “Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks” into the Search and hit Enter.
  • Locate the “Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks” plugin in the list of search results and click Install Now.
  • Once installed, click the Activate link.

It can also be installed manually.

  • Download the “Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks” plugin from WordPress.org
  • Unzip the package and move to your plugins directory.
  • Log into WordPress and navigate to the Plugins screen.
  • Locate “Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks” in the list and click the Activate link.

PBR

Q. What core blocks can I disable?
A. Any of the core Block Editor blocks can be disabled.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Foxdell Folio BEC Disable Core Blocks” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

  • First commit