Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Forumial – Cloud Forum Platform – SSO

Përshkrim

Forumial is a modern cloud forum built for better user engagement.
“Forumial – Cloud Forum Platform – SSO” plugin allows you to integrate this forum with your wordpress website.
It uses SSO, this means, users once logged into your website will be automatically logged into Forumial.

User Data

This plugin helps you to share user information from your WordPress site with your Forumial forum.
Make sure you understand the terms of use here: https://forumial.com/terms-conditions.html

Instalim

1 – Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
2 – Go to Settings and You can see the Client Id and Secret.
3 – Create your own forum in Forumial (at https://forumial.com).
4 – Go to Forumial > Admin > Users > Single Sign On > WordPress. Use the Client Id and Secret in the step 2 to complete the form. –> Save
5 – Now you can login your Forumial forum via WordPress site.

Visit https://forumial.com for documentation and more information.

Shqyrtime

11 Tetor, 2021
If someone could explain the cloud technology, I will appreciate it. Also this is not working for wordpress…
Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Forumial – Cloud Forum Platform – SSO” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues