Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Forms: 3rd-Party Post Again

Përshkrim

Allows you to chain Forms 3rdparty Integration services, including the “flattened” response from the previous service request as part of the mappable submission.

Instalim

  1. Unzip, upload plugin folder to your plugins directory (/wp-content/plugins/)
  2. Make sure Forms 3rdparty Integration is installed and settings have been saved at least once.
  3. Activate plugin
  4. In the newly available section “Secondary Post” in the ‘3rdparty services’ admin, choose one or more services to perform afterwards.
  5. In that service, include flattened service response values like Response/Body/SomeKey.

PBR

How does it add the response values?

Using the provided endpoint examples test-json-response.php and test-xml-response.php, it will automatically nest XML/JSON and merge it to the original form submission like:

XML

[env:Envelope/env:Body/ns1:Response/ns1:Resultstatus] => foo
[env:Envelope/env:Body/ns1:Response/ns1:Result] => bar
[env:Envelope/env:Body/ns1:Response/ns1:Description] => baz

JSON

[Body/Response/ResultStatus] => foo
[Body/Response/Result] => bar
[Body/Response/Description] => baz

Note that XML responses will include the namespace prefixes. You may then reference them in the other service using the keys.

It doesn’t work right…

Drop an issue at https://github.com/zaus/forms-3rdparty-postagain

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Forms: 3rd-Party Post Again” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.3

  • no longer throws Exception on unknown response type because it unhelpfully breaks the page
  • instead just includes the non-XML/JSON response as #CONTENT

0.1

IT HAS BEGUN