Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Fonts Fa

Përshkrim

A simple font pack for styling rtl sites in farsi alphbet languages.

Instalim

Upload the plugin to your blog, activate it.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Fonts Fa” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.2

09:23 Thursday March 2 2023 Shahriar baghestan

 • Check if function exist,

 • this plugin come from

 • Fonts Arabic plugin so change

 • constant and function after

 • sending this to wordpress for approve!

 • changing plugin description

 • from

 • just a simple plugin for

 • add farsi google naskh font to site,

 • if activated this will not

 • work in view but

 • in rtl styled site or blogs.

 • to

 • just a simple plugin for add

 • farsi google noto naskh font to site.

 • Change @package from Font Farsi

 • to Font FA.

 • remove FONT_FA_PATH constant.

1.1

21:11 Feb 23 2023 Shahriar Baghestan

Change plugin name

from “Font Farsi”

to “Font Fa”.

1

12-38 Feb 22 2023 Shahriar Baghestan

Change plugin name from

Fonts arabic

to

Font Farsi

Change plugin slug from

“fonts-arabic”

to

“font-fa”.

Remove sans font.

Delete naskh fonts static versions

(regular, medium, bold and semibold).

Chang plugin url and author

from “Temup.ir”

to

“codeway.ir”.

change Description from

just a simple plugin for add some fonts to site, if activated this will not work but in rtl styled site or blogs.

to

just a simple plugin for add farsi google naskh font to site, if activated this will not work in view but in rtl styled site or blogs.

Change license from Version 3

to version 4.

Change license name

from “FS”” to “CS”.

0.0.1

Release Date – September 26 2021