Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Featured Image Extended

Përshkrim

Feature Image Extended extends featured image functionality allowing:

 • Hiding featured image in your themes for all post types.
 • Adding link to the featured image.
 • Adding thumbnail featured image in administration screens listing.
 • Featured image quick-editing.

Usage

Once the plugin is installed you can control settings in the following ways:

 • Programmatically by using featured_image_extended_settings filter (see below).
 • Using the Settings->Featured Image Extended administration screen.

If your theme uses a different call other than the_post_thumbnail()/get_the_post_thumbnail() in order to get the featured image, this plugin might not work.
So, in order to get extended featured image settings and apply to your pages, you should use featured_image_extended() (see below).

API

featured_image_extended( integer $post_id = null )

It returns an array containing featured image extended information of $post_id post (or current post if you don’t supply an argument) like following:

array(
  'show'  => true,
  'url'  => 'https://myurl.com',
  'target' => '_blank',
  'title' => 'Image title',
)

Hooks

featured_image_extended_settings

Filter plugin settings values.

apply_filters( 'featured_image_extended_settings', array $settings )

featured_image_extended_admin_settings

Filter allowing to display or not the plugin settings page in the administration.

apply_filters( 'featured_image_extended_admin_settings', boolean $display )

Foto ekrani

 • The Featured image metabox in action.
 • The administration post list with featured image.
 • The plugin settings page.

Instalim

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/featured-image-extended directory, or install the plugin through the WordPress Plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress.

PBR

Does it work with Gutenberg?

Not completely. For setting visibility of featured image, this plugin uses admin_post_thumbnail_html filter and currently there are no Gutenberg equivalents.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Featured Image Extended” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

For Featured Image Extended changelog, please see the Releases page on GitHub.