Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

FakerPress

Statistika Shtojce

Versione aktive

Shkarkime Në Ditë

Rritje Instalimesh Aktive

Historik shkarkimesh
Versione të Mëparshëm

Versione të dikurshëm të kësaj shtojce mund të mos jenë të sigurt ose të qëndrueshëm, dhe jepen vetëm për qëllime testimi.

Shkarkim