Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

ePayco plugin for WooCommerce

Përshkrim

ePayco helps you grow your business with rates tailored to your needs.
Receive payments, accept credit cards, deposits and transfers.

Additional Info

Contribute repository on github

Instalim

  1. Download the plugin
  2. Enter the administrator of your WordPress.
  3. Enter Plugins / Add-New / Upload-Plugin.
  4. Find the plugin downloaded on your computer and upload it like any other file.
  5. After installing the .zip you can see it in the list of installed plugins, you can activate or deactivate it.
  6. To configure the plugin you must go to: WooCommerce / Settings / Payments and Locate the tab ePayco.
  7. Configure the plugin by entering P_CUST_ID_CLIENTE, P_KEY, PUBLIC_KEY and PRIVATE_KEY provided by ePayco
  8. Save Changes, if you have not done the configuration correctly you will be shown a warning, pay attention to this.

PBR

What types of payment methods do they receive?

accept credit cards, debit cars, cash, deposits and transfers.

Are you required to use a ssl certificate ?

Yes. But it is advisable that you consider using it since it is revealing for browsers

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“ePayco plugin for WooCommerce” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

6.0.0

  • Initial stable release