Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Përshkrim

Enstract is the best tool to extract entities from your content and improve SEO and UX. Enstract leverages Google’s Natural Language Processing (NLP) technology to extract the entities (people, places and things) associated with content to categorise (or cluster) your posts and/or pages.

WordPress already has categories and tags you can add, though Enstract will instead tell you what categories are best for your content based on these entities and their salience (a way to measure the content relevancy).

More information can be found here.

Foto ekrani

  • Enstract SEO – Settings Page
  • Enstract SEO – Entities Page

Instalim

  1. Upload enstract-seo to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

PBR

Where can I see what template file is used?

In the backend you will find the “Enstract” option. Clicking this option will display the settings page and will also display a menu so you can check your previously enstracted entities

I can’t find the “Enstract SEO” option in the toolbar

You have to be an Administrator to see the “Enstract” option.

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Enstract SEO” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues