Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Enable Theme and Plugin Editor (WPMU)

Përshkrim

WordPress Multisite (3.0+) already comes with theme and plugin editor enabled by default. This plugin is available for reference only.

Allows to enable theme and plugin editor for site administrator in WordPress MU.
Requires Site Admin capabilities, not just blog administrator.

Based on the non-plugin solution by Sanjeev Mishra.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Enable Theme and Plugin Editor (WPMU)” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.1

  • Initial release